Stocznie, Statki

Stocznia Safe przejmuje stocznię Alkor. Obie działają, w niedużej odległości, na terenie byłej Stoczni Gdańskiej. Jedna głównie na rynku nowych budów, druga - remontów.

Zarząd spółki "Safe" Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych poinformowal, że dnia 9 października 2020 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu "Safe" Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia spółki

"Safe" (spółka przejmująca) ze spółką "Alkor" (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na "Safe" Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnił plan połączenia do publicznej wiadomości.

Safe zajmuje się budową częściowo wyposażonych kadłubów i statków oraz - rzadziej - w pełni wyposażonych, głównie w podwykonawstwie dla stoczni zagranicznych, w tym bardzo nowoczesnych w pełni wyposażonych statków, takich, jak jeden z pierwszych w swoim rodzaju na świecie holowniki z napędem hybrydowym.

Alkor zajmował się głównie remontami statków, a także przebudowami. W grudniu 2019 roku Alkor przekazał armatorowi z Islandii swój piewszy zbudowany od stępki i jako w pełni wyposażony statek - taklowiec Pall Jonsson.

O ile w latach wcześniejszych stocznia Alkor remontowała po 14 do ponad 20 (czasem nawet ok. 30) statków, to w latach 2016-2018 na liście referencyjnej remontów Alkoru było zaledwie pięć-sześć statków rocznie, a w roku 2019 - zaledwie cztery. Alkor posiada dok pływający o udźwigu 6000 ton, długości 150 m i 24,7 m szerokości pomiędzy basztami. Obie stocznie wcześniej współpracowały.

Dok Alkoru był także niejednokrotnie wynajmowany przez różne stocznie z Trójmiasta do przeprowadzania wodowań ich statków.

PBS, rel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter