Archiwum nasze morze

Nasze MORZE to miesięcznik poświęcony morzu we wszelkich jego aspektach - społecznym, gospodarczym i technicznym, nawiązujący do legendarnego czasopisma Morze, które ukazywało się w Polsce od czasów przedwojennych aż do końca lat 90. XX wieku.

Nasze MORZE było dostępne na rynku wydawniczym od 2006 do 2012 roku, zarówno w salonach prasowych głównych sieci kolporterskich w Polsce jak i w formie prenumeraty.

Jego adresatami byli właściciele i pracownicy firm działających na rzecz gospodarki morskiej, menedżerowie przemysłu okrętowego, miłośnicy statków i czytelnicy zainteresowani szeroko rozumianą problematyką morską.

Misją miesięcznika, pozostającego czasopismem branżowym, było przybliżanie ogółowi czytelników w sposób zrozumiały i przystępny szerokiej tematyki ukazującej związki człowieka z morzem - od historii flot i budowy statków, poprzez działalność stoczni, portów, zagadnienia transportu morskiego i żeglugi aż po oceanotechnikę, żeglarstwo i turystykę morską.

Na przestrzeni 6 lat razem z Naszym MORZEM ukazywały się liczne dodatki tematyczne, jak m.in. Budownictwo Okrętowe, poświęcone przemysłowi okrętowemu oraz - przede wszystkim - The Maritime Worker, dedykowany marynarskiemu rynkowi pracy.

Od stycznia 2006 do marca 2012 roku ukazało się łącznie 75 numerów miesięcznika Nasze MORZE. Obecnie wydania te są dostępne w formie elektronicznej w formacie PDF w naszym archiwum skąd można je pobierać bezpłatnie.

2012-01 PNM

Nasze Morze - Styczeń 2012

Pobierz

2012-02 PNM

Nasze Morze - Luty 2012

Pobierz

2012-03 PNM

Nasze Morze - Marzec 2012

Pobierz

2011-01 PNM

Nasze Morze - Styczeń 2011

Pobierz

2011-02 PNM

Nasze Morze - Luty 2011

Pobierz

2011-03 PNM

Nasze Morze - Marzec 2011

Pobierz

2011-04 PNM

Nasze Morze - Kwiecień 2011

Pobierz

2011-05 PNM

Nasze Morze - Maj 2011

Pobierz

2011-06 PNM

Nasze Morze - Czerwiec 2011

Pobierz

2011-07 PNM

Nasze Morze - Lipiec 2011

Pobierz

2011-08 PNM

Nasze Morze - Sierpień 2011

Pobierz

2011-09 PNM

Nasze Morze - Wrzesień 2011

Pobierz

2011-10 PNM

Nasze Morze - Październik 2011

Pobierz

2011-11 PNM

Nasze Morze - Listopad 2011

Pobierz

2011-12 PNM

Nasze Morze - Grudzień 2011

Pobierz

2010-01 PNM

Nasze Morze - Styczeń 2010

Pobierz

2010-02 PNM

Nasze Morze - Luty 2010

Pobierz

2010-03 PNM

Nasze Morze - Marzec 2010

Pobierz

2010-04 PNM

Nasze Morze - Kwiecień 2010

Pobierz

2010-05 PNM

Nasze Morze - Maj 2010

Pobierz

2010-06 PNM

Nasze Morze - Czerwiec 2010

Pobierz

2010-07 PNM

Nasze Morze - Lipiec 2010

Pobierz

2010-08 PNM

Nasze Morze - Sierpień 2010

Pobierz

2010-09 PNM

Nasze Morze - Wrzesień 2010

Pobierz

2010-10 PNM

Nasze Morze - Październik 2010

Pobierz

2010-11 PNM

Nasze Morze - Listopad 2010

Pobierz

2010-12 PNM

Nasze Morze - Grudzień 2010

Pobierz

2009-04 PNM

Nasze Morze - Kwiecień 2009

Pobierz

2009-12 PNM

Nasze Morze - Grudzień 2009

Pobierz

2008-02 PNM

Nasze Morze - Luty 2008

Pobierz

2008-03 PNM

Nasze Morze - Marzec 2008

Pobierz

2008-04 PNM

Nasze Morze - Kwiecień 2008

Pobierz

2008-05 PNM

Nasze Morze - Maj 2008

Pobierz

2008-06 PNM

Nasze Morze - Czerwiec 2008

Pobierz

2008-07 PNM

Nasze Morze - Lipiec 2008

Pobierz

2008-08 PNM

Nasze Morze - Sierpień 2008

Pobierz

2007-06 PNM

Nasze Morze - Czerwiec 2007

Pobierz

2007-09 PNM

Nasze Morze - Wrzesień 2007

Pobierz

2007-11 PNM

Nasze Morze - Listopad 2007

Pobierz

2007-12 PNM

Nasze Morze - Grudzień 2007

Pobierz

2006-01 PNM

Nasze Morze - Styczeń 2006

Pobierz

2006-02 PNM

Nasze Morze - Luty 2006

Pobierz

2006-03 PNM

Nasze Morze - Marzec 2006

Pobierz

2006-04 PNM

Nasze Morze - Kwiecień 2006

Pobierz

2006-05 PNM

Nasze Morze - Maj 2006

Pobierz

2006-06 PNM

Nasze Morze - Czerwiec 2006

Pobierz

2006-07 PNM

Nasze Morze - Lipiec 2006

Pobierz

2006-08 PNM

Nasze Morze - Sierpień 2006

Pobierz

2006-09 PNM

Nasze Morze - Wrzesień 2006

Pobierz