Rybołówstwo
Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby” planuje stworzenie w Łebie punktu konsultacyjnego, właśnie tu przeniesie swoją siedzibę.

39 mln złotych dostanie Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby”. Pieniądze będą mogli otrzymać np. rybacy, którzy chcą zrezygnować z połowów i założyć gospodarstwo agroturystyczne.

Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby” to stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Aktualnie siedzibą stowarzyszenia jest Gniewino. LGR obejmuje tereny gmin: Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Partnerem stowarzyszenia jest też starostwo powiatowe w Lęborku.

Kilka dni temu "Pradolina Łeby” znalazła się w grupach rybackich, którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przydzieliło finansowanie, niezbędne do prowadzenia działalności. Środki przyznano w ramach osi priorytetowej 4. Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Grupa Rybacka "Pradolina Łeby” dostała 39 mln złotych.

– Kilka procent przyznanych środków będziemy mogli przeznaczyć na sfinansowanie działalności siedziby stowarzyszenia, kolejne kilka procent będziemy mogli wydać na współpracę z innymi stowarzyszeniami. Będziemy też zatrudniali pracowników, którzy zajmą się szkoleniami. Pozostałe pieniądze będziemy rozdzielali wszystkim osobom, które zwrócą się do nas z wartościowymi projektami – wyjaśnia Mikołaj Orzeł, prezes LGR "Pradolina Łeby”.

Kto i na co może dostać pieniądze? Projekty mogą składać samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na terenie gmin należących do stowarzyszenia. Na otrzymanie pieniędzy mają szanse inwestycje mające na celu utrzymanie atrakcyjności obszaru (rewitalizacje, remonty, inwestycje w transport, turystykę, koła zainteresowań itp.), tworzeniu dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa, a także działania polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie usług lub ochrony środowiska.

– Chciałbym podkreślić, że nie są to środki przeznaczone wyłącznie dla rybaków. Taki typowy projekt o dofinansowanie może do nas złożyć rybak, który chciałby zrezygnować z połowów i stworzyć gospodarstwo agroturystyczne. Szanse mają też projekty, które po prostu zwiększą atrakcyjność turystyczną gmin należących do stowarzyszenia – zapowiada Orzeł.

Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby” jest w trakcie wyboru miejsca swojej siedziby. Jedna z koncepcji zakłada, że główna siedziba stowarzyszenia powstanie w Łebie lub Gniewinie, ale w Łebie będzie specjalny punkt konsultacyjny.

Kiedy mogą ruszyć pierwsze projekty? – Już w przyszłym roku – wyjaśniają przedstawiciele LGR "Pradolina Łeby”.


Grzegorz Bryszewski
0 Szczególnie ci rybacy z Lini i Łęczyc
Dobry tytuł tylko nie adekwatny do rzeczywistości .Wiedzą gostki jak wydybić kasiure unijną.
22 październik 2010 : 13:23 James Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 tytuł...
to jest chore
23 październik 2010 : 14:11 podpis... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter