Prawo, polityka

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) wydała wytyczne dotyczące inspekcji związanych z badaniem poziomu emisji związków siarki przez statki, które znajdują się w strefach SECAs (skrót od Sulphur Emission Control Areas).

Dyrektywa siarkowa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Od tego czasu w wybranych strefach dopuszczalny poziom emisji związków siarki został obniżony do 0,1 procent (wcześniej wynosił on 1 procent). Ogłoszone przez EMSA wytyczne mają pomóc w przeprowadzaniu kontroli oraz sprawdzaniu, czy przepisy wynikające z dyrektywy siarkowej są respektowane.

Wskazówki, które znalazły się wśród wytycznych, mają pomóc w – jak to określono – zharmonizowanym podejściu do sprawy inspekcji. Na podstawie wskazówek inspektorzy mają badać zgodność statków, diagnozować niezgodności oraz sprawdzać, jak wygląda stosowanie procedur wynikających z dyrektywy UE nr 1999/32/EC (wraz z późniejszymi zmianami), poświęconej redukcji zawartości związków siarki w paliwach ciekłych.

Jednocześnie przypomniano, że dyrektywa siarkowa ma zastosowanie na statkach wszystkich bander. Odnosi się zarówno do żeglugi krajowej, jak i do jednostek, które przybyły z portów położonych w krajach, które nie należą do Unii Europejskiej. Nie dotyczy ona m.in. okrętów wojennych oraz statków działających w ramach służby wojskowej. Wytyczne przewidują też pewne specjalne okoliczności, w których przepisy o dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków siarki w paliwie nie mają zastosowania.

Zgodnie ze wskazówkami, inspekcje zorientowane na określenie poziomu emisji siarki przez daną jednostkę mogą być wykonywane, gdy statki znajdują się w obszarach oraz portach znajdujących się pod jurysdykcją państwa członkowskiego. Zgodnie z międzynarodowym prawem morskim przewidziano też możliwość wykonywania dodatkowych działań egzekucyjnych.

PromySkat
Źródło: Maritime Cyprus

1 1 1 1

Newsletter