Prawo, polityka

Podkomisja ds. przewozu ładunków niebezpiecznych i kontenerów (DSC) przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zaakceptowała proponowane zmiany w konwencji bezpieczeństwa na morzu (SOLAS) , dotyczące weryfikacji wagi kontenerów przed załadowaniem na statek.

Przez długi czas niedoszacowanie wagi ładunków stanowiło poważny problem dla armatorów i organizacji morskich, gdyż ryzykowano uszkodzeniem statków, życiem załóg lub utratą pozostałej części ładunku. Nieokreślona waga ładunków powodowała także problemy w portach w trakcie rozładunku kontenerów oraz dla firm przewozowych w trakcie transportu lądem.

Prezydent Światowej Rady Żeglugi (WSC) Chris Koch powiedział , że praca nad projektem zmian trwała 6 lat. Zdołano przekonać wiele rządów i organizacji morskich do wdrożenia poprawek zaakceptowanych przez DSC. Teraz WSC oczekuje na aprobatę Maritime Safety Committee (MSC) w maju 2014 i wejście zmian w życie w listopadzie 2014 roku.

Czytaj źródło
 

1 1 1 1

Newsletter