Porty, logistyka

180 firm otrzyma ponad 105 mln zł dofinansowania na inwestycje w ramach właśnie rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Pomorskiego naboru wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Każda z firm biorących udział w konkursie mogła starać się o dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł, przy założeniu refundacji poniesionych wydatków na poziomie 40 procent. Duże zainteresowanie i wysoka jakość złożonych projektów skłoniły Zarząd Województwa Pomorskiego do podjęcia decyzji o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dofinansowanie z pierwotnie zaplanowanych 66 mln zł do aż 105 mln. Nabór wniosków prowadziła Agencja Rozwoju Pomorza w okresie od 1 lutego do 15 marca 2017 r. 

Wśród beneficjentów jest kilka firm związanych z branżą morską, min. Enamor Sp. z o.o. Gdyńska firma otrzymała dofinansowanie na rozwój sprzedaży na międzynarodowym rynku morskim poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie produkcji sensora pomiaru mocy silnika głównego statku. Z kolei gdańskie Przedsiębiorstwo Specjalistyczne DRACO Lesiński Spółka Jawna otrzyma unijne wsparcie na wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym.

Otrzymane dofinansowanie to szansa na rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które firmy będą mogły wprowadzić dzięki środkom UE. 

Przedsiębiorstwa będą mogły m. in. rozbudować i unowocześnić posiadaną infrastrukturę, zakupić maszyny, instalacje i urządzenia, wdrożyć systemy zarządzania czy zinformatyzować procesy produkcyjne. Wybrane do realizacji projekty wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

To już druga edycja tego konkursu jaki organizowała Agencja Rozwoju Pomorza w ramach RPO WP.

- Warto podkreślić, że teraz złożone projekty, były jeszcze wyższej jakości, niż te, które wpłynęły w poprzednim naborze w 2016 roku. Wówczas dofinansowanie w wysokości ponad 52 mln złotych otrzymało 100 spośród 416 firm - mówi Łukasz Żelewski, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. - Tym razem pula środków wzrosła dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego do poziomu 105 mln złotych przez co mogła zostać przeznaczona aż na 180 projektów spośród 437 złożonych. To oznacza, że niemal co drugi przedsiębiorca otrzymał wsparcie - dodaje Żelewski. 

Przed przedsiębiorcami teraz czas na podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i realizację zaplanowanych przedsięwzięć.  

Wnioski wybrane do dofinansowania >>>

LEW/UMWP

1 1 1 1

Newsletter