Offshore

Rada Dyrektorów Gazpromu zatwierdziła "Kompleksowy program rekonstrukcji oraz technicznej modernizacji obiektów przesyłu gazu na lata 2016-2020". Ma on na celu zapewnienie prognozowanego wolumenu dostaw gazu na rynek wewnętrzny oraz zagraniczny a także utrzymanie niezachwianej pracy systemu przesyłu surowca.

Ponadto program obejmuje działania na rzecz modernizacji tłoczni, magistrali gazociągowych a także ich odnóg, stacji zmniejszających ciśnienie gazu, systemu dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, ochrony przed korozją.

Rada dyrektorów poleciła odpowiednim jednostkom wykorzystanie wspomnianego dokumentu jako podstawy do przygotowania propozycji przy tworzeniu rocznych i średniookresowych programów inwestycyjnych spółki w części rekonstrukcji i modernizacji obiektów przesyłu gazu.

Jednakże koncern nie poinformował o środkach przeznaczonych na realizację projektu. Łączna długość systemu przesyłowego gazu Gazpromu na terytorium Rosji wynosi 170,7 tys. km. Do przesyłu paliwa wykorzystywanych jest 250 tłoczni o łącznej mocy 46,1 tys. MW.

Jak chwali się Gazprom na swojej stronie internetowej w wyniku realizacji poprzedniej wersji programu na lata 2011-2015 udało się zapobiec spadkowi zdolności produkcyjnych obiektów przesyłu gazu o 3,7 mld m3 rocznie, o 0,73 mld m3 zmniejszono zużycie gazu rocznie, o 1,35 mln ton rocznie zmniejszono emisję CO2 a tlenku azotu o 0,87 tys. ton.

Z kolei dzięki programowi na lata 2003-2008 udało się zwiększyć wydajność GTS o 5,3 mld m3.

BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

1 1 1 1

Newsletter