Rybołówstwo

W związku z wyczerpaniem, przydzielonej Polsce, w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2017/1970, kwoty połowowej dorsza do odłowienia w podobszarach 22-24 Morza Bałtyckiego, MGMiŻŚ informuje, że od dnia 14 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz połowów tego gatunku oraz połowów, podczas których dorsz występuje jako przyłów. Zakaz obowiązuje do końca roku 2018.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1

Newsletter