Rybołówstwo

Mechanik, motorzysta czy szyper lub kucharz okrętowy zatrudnieni na kutrze rybackim powinni mieć prawo do emerytury pomostowej, tak samo jak rybacy pokładowi pracujący na tych jednostkach. Powinni, ale nie mają...

Rybacy, którzy ukończyli 55 rok życia i wykażą się odpowiednim stażem pracy na jednostkach rybackich mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, tak zwaną pomostową. Emerytura pomostowa wypłacana jest im do 65 roku życia. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Aby otrzymać emeryturę należy mieć wpisane w świadectwo pracy zawód - rybak. Co to oznacza? W skrócie to, że na przykład mechanik lub motorzysta, który również wykonuje prace rybackie na kutrze, ale w świadectwie pracy nie ma wpisanego zawodu „rybak” już emerytury pomostowej nie dostanie. Dzieje się tak na podstawie orzeczenia Urzędu Morskiego w Słupsku z 13 grudnia 2011 roku, w którym jest napisane, że "stanowiska mechanik i motorzysta kutrowy" w żadnym względzie nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem "rybaka", wykonującego swoje czynności na zewnątrz.

Nie zgadza się z tym Kazimierz Plocke, wiceminister do spraw rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zareagował na problemy rybaków morskich ubiegających się o emerytury pomostowe. Poniżej publikujemy w całości jego list wysłany do władz ZUS i Urzędu Morskiego w Słupsku.

"W związku z pojawiającymi się ze strony środowiska rybackiego sygnałami dotyczącymi przypadków odmowy przez Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytur pomostowych osobom zatrudnionym na statku rybackim wykonującym prace rybaka morskiego, uprzejmie informuję.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, z późn. zm.), prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący, co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje, iż wymagany w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych 15 - letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze może ulec skróceniu jeżeli do ubezpieczonego będzie miał zastosowanie art. 8 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt. 20,22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt. 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt. 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 10 lat.

Jednocześnie, stosownie do określonego w załączniku nr 1 do przedmiotowej ustawy wykazu prac w szczególnych warunkach, do rodzaju prac w szczególnych warunkach zakwalifikowane zostały "prace rybaków morskich".

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawodawca w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych nie zdefiniował użytego tam sformułowania "prace rybaków morskich". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziela zapatrywanie wyrażone w części orzeczeń sądów wydanych w przedmiotowych sprawach , iż do oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska tylko rodzaj powierzonej mu pracy.

 
+7 BRAWO MINISTER
CZAS UPORZĄDKOWAĆ BAGIENKO Z EMERYTURAMI, GDZIE NIE WSZYSCY RYBACY SĄ TRAKTOWANI JEDNAKOWO, RYBAK I ARMATOR KTÓRY PRACUJE NA STATKU POWINNI MIEĆ MOZLIWOŚĆ PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ W WIEKU 55 LAT. KAŻDE STANOWISKO NA JEDNOSTCE RYBACKIEJ TO PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH. PANIE MINISTRZE NIECH PAN ROZWIĄŻE PROBLEMY EMERYTUR RYBACKICH, KTÓRE OD 20 LAT SĄ NIE DO ROZWIĄZANIA
28 czerwiec 2013 : 06:23 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Plocke powinien napisać ten list do Tuska
tam jest właściwy adresat, może też napisać do siebie samego, jest w końcu ministrem odpowiedzialnym za rybaków.
29 czerwiec 2013 : 11:09 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-6 cwoku
napisz do kurdupla ,ten konus zna sie na wszyskim
29 czerwiec 2013 : 14:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Robi co może
Zgnoił rybołówstwo a teraz listy pisze , pisarzem pewnie zostanie.
28 czerwiec 2013 : 12:34 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 W poniedziałek w MIRZe zebranie dla rybaków
Temat "katastrofa dorszowa na Bałtyku". Wydaje mi się, że wszyscy rybacy powinni tak jechać, jeżeli oczywiście jeszcze im na czymś zależy.
29 czerwiec 2013 : 07:30 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 A NA ZATOCE POMORSKIEJ DALEJ TRAŁUJĄ PONIŻEJ 3 MIL
Specjalne programie inspekcji i kontroli opublikowane na Bałtyku i Morzu Północnym
(28/06/2013) Dwa specjalne inspekcji i kontroli Programy (SPICS) zostały opublikowane w tym tygodniu przez Komisję Europejską na rzecz Morza Bałtyckiego i Morza Północnego z sąsiednich wodach.
Tak więc ruch jest zgodny z clearence regionu celami uzgodnionymi w ramach ostatnich reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Strategii zarządzania ryzykiem będą koordynowane na poziomie lokalnym poprzez wspólnego planu rozmieszczenia (JDPS) umożliwiając wspólne zakresie inspekcji i nadzoru.
 
Zastosowanie JDPS chcą stworzyć równe szanse w każdym basenu morza i będzie prowadzony przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA) do Vigo. Państwa Członkowskie przekażą ich wyniki oceny ryzyka Agencji i skompilować roczne sprawozdanie na temat skuteczności ich działań kontrolnych Komisji, która wówczas ocenić EFCA i dalszy postęp i skuteczność SCIPs.
Oprócz łososia i dorsza, zakres Bałtyku SCIP jest przedłużony do zasobów śledzia i szprota, które zasługują na szczególną uwagę ze względu na trudności w kontrolowaniu dużych połowów mieszanych syntezy gatunku. Podobnie SCIP na Morzu Północnym i wodach przyległych został przedłużony do soli i gładzicy (oprócz dorsza).
Decyzje były możliwe dzięki skutecznej i konstruktywnej dyskusji na temat istotnych projektów wniosków między Komisją Europejską, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i państwa członkowskie UE. W SCIPs dla obu obszarach morza są ważne do 31 grudnia 2018 roku. Ta skala czasu ustawia solidną podstawę prawną dla bardziej efektywnego średnioterminowego planowania wspólnych działań wszystkich zainteresowanych stron.
29 czerwiec 2013 : 14:02 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 Za to trałowanie odpowiada ślepy Jóźwiak z Kołobrzegu
to on kryje ten kryminał.
29 czerwiec 2013 : 21:47 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 jakie tralowanie ponizej 3mil
piepszysz pajacu glupotu jak wiekszosc jezdzi na siatki a reszta ma szpiega.
05 lipiec 2013 : 17:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 kłusole W Darłowie
a w Darłowie trocie łowią kłusownicy z awanportu i nikt nie widzi i nie kontroluje kłusoli którzy codziennie stawiają sieci aż huczy i fajną kasę robią bez licencji...
01 lipiec 2013 : 15:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kłusownictwo to problem umowny, prawny
w takiej Szwecji prawo nie przewiduje takiego pojęcia jak kłusownicy, to problem wykreowany przez esbeckie popłuczyny po komunie. ( 7 dorszy w wędkarstwie morskim, martwy przepis dla głupków inspektorów)
02 lipiec 2013 : 12:48 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 a kto kupuje te trotki
pewnie smażalnie a rybakom cena spadnie. ciekawe co by było jak by skontrolowali inspektorzy smażalnie w Darłówku ile mają faktur na ryby to by był popłoch
03 lipiec 2013 : 10:05 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 RYBACY Z ZATOKI POMORSKIEJ
TEGO JUŻ NIE DA SIĘ UKRYĆ ŻE INSPEKTORZY Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO POZWALAJĄ NA TRAŁOWANIE W PASIE 3 MIL OD LĄDU !!! CZEKAMY NA ROZWIĄZANIE Z DEPARTAMENTU RYBOŁÓWSTWA W WARSZAWIE !!!
30 czerwiec 2013 : 08:18 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Jutro w MIRZe jest spotkanie Ministra z rybakami
tam trzeba poruszyć ten temat
30 czerwiec 2013 : 08:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-17 Piszący debil vel RYBACY
Piszesz debilu takie głupoty,że aż brzuch mnie boli ze śmiechu.Jak masz dowody na swoje dyrdymały idż z tym do prokuratury,na policję i ..j wie gdzie jeszcze,a nie zajmujesz się wypisywaniem tych debilizmów na portalu.Do CMR-u ,sprawdz gdzie kto trałuje.
30 czerwiec 2013 : 13:41 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 Zabolało?
ma boleć. Rybak ma rację.
30 czerwiec 2013 : 18:40 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Jesteśmy z wami rybacy
rybacy majom racje aby skończyć z milczeniem trałowania w trzech milach od lądu.
30 czerwiec 2013 : 19:38 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Jutro o 10 spotkanie w Ustce tam gdzie zwykle
temat: Katastrofa dorsza na Bałtyku
01 lipiec 2013 : 18:04 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Jest dużo szprota i dorsza
dorsz na razie jest chudy ale już jutro będzie tłusty, problemu nie ma zatem szmalu i kasacji też nie będzie.
02 lipiec 2013 : 12:44 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 MIR będzie rozwiązany
wiadomość pewna.
02 lipiec 2013 : 15:08 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 BRAK RYB
DORSZA NIE MA DO 10MIL FLADRA JEST NADAL CHUDA I CORAZ JEST JEJ MNIEJ NAWET JAK TROCHE ZŁOWISZ TO W SKUPIE CI ZAPŁACĄ 1,20 ZA KG SAME ZIELSKO W SIATKACH TO JEST ZAPOWIEDZ KATASTROFY NA MORZU BAŁTYCKIM
02 lipiec 2013 : 14:50 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 aaa
jak dostaniesz 1.20 nawet nie chcą tyle dawac
02 lipiec 2013 : 17:06 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 PASZOWCE MAJOM ZAKAZ DO KOŃCA ROKU PRZYŁOWU JAKIEJ KOLWIEK ILOSCI SZPROTY
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU PROWADZENIA POŁOWÓW SZPROTA W PODOBSZARACH 22 – 32 MORZA BAŁTYCKIEGO
02 lipiec 2013 : 15:25 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 odp
Szwedzi mogą Duni też tylko polskie jednostki nie mogą . za mało paszy dla kolegów z północnego Bałtyku by zostało
02 lipiec 2013 : 17:31 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 nie majom
ukierunkowany polow. to nie przylowy
03 lipiec 2013 : 16:35 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter