Porty, logistyka

Cyrkularzem Caishui (2013) 37 Ministerstwo Finansów (MoF) oraz Państwowa Administracja Podatkowa ChRL (SAT) poinformowały o wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia 2013 r. nowych regulacji rozszerzających dotychczasowy program pilotażowy VAT.

Podatkiem VAT (zastąpił on podatek BT – business tax) objęto usługi transportowe i spedycyjne. Powyższej zmianie towarzyszy wiele niejasności zarówno co do zakresu usług objętych podatkiem VAT oraz jego funkcjonowania, co znajduje potwierdzenie w raportach KPMG i Deloiitte. . Wg. informacji CLECAT’u usługi świadczone przez firmy spedycyjne i transportowe w obrocie międzynarodowym w okresie poprzedzającym wydanie cyrkularza nr 37 fakturowane były jako „VAT inclusive”. Cyrkularz nr 37 zabrania tego typu praktyk, w konsekwencji czego usługi łącznie z frachtem płatnym w Chinach będą obciążane stawką 6% VAT.

Zdjęcie: Aly Song, Reuters

Źródło: PISiL

1 1 1 1

Newsletter