Żegluga

Towarzystwo klasyfikacyjne Bureau Veritas przyznało klasyfikację jednostce badawczej Jákup Sverri, którego głównym zadaniem będzie wykonywanie inspekcji na Wyspach Owczych i w ich rejonie dla Faroe Marine Research Institute.

Zbudowany w stoczni MEST Shipyard na Wyspach Owczych, 54-metrowy statek Jákup Sverri został wyposażony w najnowszy, specjalistyczny i wysoce zautomatyzowany sprzęt do badań oceanograficznych i zadań rybackich, w tym połowów pelagicznych, a także podwodnych badań akustycznych, hydrograficznych i sejsmicznych. Na jego pokładzie znajdują się cztery laboratoria naukowe.

Statek może wykonywać swoją pracę w warunkach zalodzenia, w bardzo zimnym klimacie. Został również wyposażony w system pozycjonowania dynamicznego (DP).

Ścisła współpraca ze stocznią MEST pozwoliła specjalistom Bureau Veritas na dostarczenie ekspertyzy technicznej i regulacyjnej pozwalającej zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami klasowymi i konwencyjnymi.

Proces przeglądu projektu był koordynowany przez skandynawskie biuro ds. zatwierdzania planów w Kopenhadze, które posiada pełne kwalifikacje do obsługi projektów nowych jednostek.

Prawdziwym wyróżnikiem tego statku jest to, że jest jednym z najcichszych, jakie kiedykolwiek zbudowano w celu prowadzenia badań morskich, co potwierdzają podwodne pomiary hałasu - powiedział Gijsbert de Jong, niedawno mianowany szefem ds. morskich na kraje nordyckie w Bureau Veritas. - Jest to przede wszystkim zasługą napędu elektryczngo z elastycznie zamontowanymi zespołami prądotwórczymi oraz pięciopłatową, ultra cichą śrubą napędową. Podczas prób morskich, statek udowodnił, że posiada doskonałe właściwości, ku zadowoleniu właściciela i załogi - dodał.

Kluczowe notacje klasy Bureau Veritas astosowane w przypadku Jákup Sverri to m.in. URN odnosząca się do wymagań co do hałasu emitowanego pod wodą (underwater radiated noise) specyficznych dla zadań realizowanych przez statek, DYNAPOS SAM, obejmująca wymagania dot. pół-automatycznego trybu pracy systemu pozycjonowania dynamicznego i POLAR CAT C odnosząca się do spełniania przez statek wymogów IMO Polar Code dla statków kategorii C.

AL, z mediów, PBS

Fot.: MEST Shipyard

1 1 1 1

Newsletter