Rybołówstwo

W Urzędzie Miejskim w Darłowie, w ramach programu PO RYBY 2007-2013, kontynuowane są roboty budowlane dotyczące rozszerzonego zakresu na zadaniu „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo” oraz „Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo”.

Jednym z tych zadań jest budowa drogi dojazdowej do basenu rybackiego od strony skrzyżowania z ul. Wilków Morskich i Nadmorskiej. Będzie to drugi alternatywny, bardziej bezpieczny, dojazd do basenu i Nabrzeża Słupskiego. Dojazd długości 221 metrów i szerokości 5 m jest dwukierunkową drogą klasy D wykonywaną z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni zostanie zainstalowane oświetlenie solarne na czterech słupach aluminiowych. Zaawansowanie robót wynosi 75%. Wykonawcą robót jest firma Krężel -Transport Sp. z o.o. w Kobylnicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia 2015. Koszt wykonania drogi i oświetlenia wynosi 674 749 zł.

 

1 1 1 1

Newsletter