Prawo, polityka

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o pracy na morzu. Nowe rozwiązania regulują zagadnienia dotyczące: praw i obowiązków stron umowy o pracę na statkach morskich o polskiej przynależności, pośrednictwa pracy na statkach polskich lub obcych, ochrony zdrowia, ochrony socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

Przepisy projektowanej ustawy wprowadzają do polskiego prawa międzynarodowe standardy dotyczące warunków pracy i życia marynarzy, określone w Konwencji o pracy na morzu (MLC). Zgodnie z konwencją – Polska „jako państwo bandery”- staje się odpowiedzialna za wykonywanie jej postanowień na polskich statkach, jako „państwo pochodzenia marynarza” – zobowiązuje się do inspekcji i monitorowania usług pośrednictwa pracy marynarzy, a jako „państwo portu” – do przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach innych bander zawijających do polskich portów.

Projekt ustawy definiuje nie tylko przepisy związane z zatrudnieniem na statku - jak np. dopuszczalny wiek przyjęcia do pracy, kwalifikacje zawodowe i przeszkolenia, normy czasu pracy i wypoczynku czy prawo do urlopu, ale również kwestie zakwaterowania i zaplecza rekreacyjnego, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego marynarzy.

Ponadto, projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającą na możliwości zwolnienia marynarzy od podatku dochodowego w przypadku zatrudnienia na statkach morskich o polskiej przynależności eksploatowanych w żegludze międzynarodowej, po przepracowaniu na nich poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

Określono także obowiązki marynarzy związane z bezpieczeństwem żeglugi, w tym np. wynikające z sytuacji niebezpieczeństwa grożącego pasażerom, ładunkowi lub statkowi. Marynarz będzie zobowiązany dbać o bezpieczeństwo pasażerów, chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, dbać o pomieszczenia i ich wyposażenie. Uregulowano kwestie odszkodowań dla marynarzy w sytuacji zatonięcia statku lub jego zniszczenia.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość wniesienia przez marynarza skargi na warunki pracy i życia na statku. Skarga może być wnoszona do bezpośredniego przełożonego, kapitana statku lub inspektora Inspekcji Państwa Bandery lub Inspekcji Państwa Portu.

W projekcie ustawy zawarto także przepisy dotyczące kar pieniężnych lub kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom marynarzy lub osób poszukujących pracy na statkach morskich.

rel (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

+3 A gdzie ta polska bandera?
Ile jeszcze statków pływa pod polską banderą ? Nawet nasz największy armator - PŻM - ma statki zarejestrowane pod wygodnymi banderami. Dla kogo więc ta ustawa ?
24 czerwiec 2015 : 07:29 Dariusz N. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 AKA
polską banderę mają statki Żeglugi Gdańskiej .... bodajże 14 jednostek.

Flota pasażerska

Cztery katamarany wyposażone w restaurację, bar i salony dla pasażerów, o zdolności przewozowej jednorazowej do 500 osób:

m/s Agat
m/s Onyx
m/s Opal
m/s Rubin

Statki pasażerskie

m/v Danuta wyposażony w snack bar na pokładzie, o zdolności przewozowej jednorazowej 275 osób, zasięg pływania - żegluga przybrzeżna, osłonięta
m/v Małgorzata wyposażony w snack bar na pokładzie, o zdolności przewozowej jednorazowej
225 osób, zasięg pływania - wody śródlądowe, portowe, Zalew Wiślany
m/v Smile - wyposażony w snack bar na pokładzie, o zdolności przewozowej jednorazowej 140 osób, zasięg pływania – wody przybrzeżne
m/v Sonica - o zdolności przewozowej 40 osób, mająca ok. 20 m długości, 1,5 wysokości
(by zmieścić się pod mostami)
m/v Sonica I - o zdolności przewozowej 40 osób, mająca ok. 20 m długości, 1,5 wysokości
(by zmieścić się pod mostami)

Wodoloty

h/f Merlin 2 typu Waschod o zdolności przewozowej 94 pasażerów, zasięg pływania -
żegluga osłonięta
h/f Polesie 9 o zdolności przewozowej 46 pasażerów, zasięg pływania - żegluga osłonięta,
Zalew Wiślany,
h/f Polesie 12 o zdolności przewozowej 46 pasażerów, zasięg pływania - żegluga osłonięta,
Zalew Wiślany.

Holownik "Jędrek II
24 czerwiec 2015 : 13:26 Anna Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Przewałka
Dlaczego marynarze pracujący na statku o "Polskiej Przynależności" są zwolnieni z podatku dochodowego po 183 dniach pracy na morzu, a inni muszą emigrować z kraju , albo zmieniaćpracę?? Co to za segregacja??
24 czerwiec 2015 : 14:33 Krzyś Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter