Prawo, polityka

Prezydent Świnoujścia podjął decyzję o obniżeniu podatków z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w portach z 3% do 0,3% wartości budowli. Kilka dni temu taką samą decyzję podjął prezydent Szczecina.

– Prezydent Janusz Żmurkiewicz, po zapoznaniu się z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych w Szczecinie i Świnoujściu, podjął decyzję o jej obniżeniu, z obowiązujących obecnie 3 do 0,3 procenta – poinformował portal rynekinfrastruktury.pl Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. Taką samą decyzję podjął wcześniej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Ma to związek z werdyktem SKO, które uznało, że w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość obniżenia podatków „portowych” z 3 do 0,3%. Wcześniej prezydenci Szczecina i Świnoujścia stali na stanowisku, że do takiej zmiany potrzebne są uregulowania ustawowe i nie wystarcza do tego przyjęte przed rokiem Rozporządzenie Rady Ministrów – które z kolei, zdaniem polityków rządzącej koalicji PO-PSL, daje taką możliwość.

Sednem trwającego od kilku lat konfliktu pomiędzy politykami i biznesem portowym było natomiast to, że od 2007 r. w portach w Gdańsku i Gdyni oraz w Szczecinie i Świnoujściu obowiązują inne stawki podatków od nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie. W Trójmieście stawka ta wynosi 0,3% wartości budowli, natomiast na Pomorzu Zachodnim 3%. Wszystko przez to, że prezydenci Gdańska i Gdyni uznali, że nieruchomości portowe są ważne dla obronności państwa (co otworzyło prawną furtkę dla obniżenia stawek do 0,3%). Prezydenci Szczecina i Świnoujścia nie zdecydowali się na identyczny ruch, oczekując ustawowego wyrównania stawek podatkowych.

Rada Interesantów Portu Szczecin wydała oświadczenie, w którym wyraziła zadowolenie z korzystnego dla branży portowej orzeczenia SKO. – Orzeczenie otwiera drogę do poprawy rażąco niekorzystnej sytuacji portów Pomorza Zachodniego. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację prezydenta Szczecina, Pana Piotra Krzystka o zaniechaniu drogi odwoławczej przysługującej miastu w stosunku do orzeczenia i natychmiastowej jego realizacji. Żywimy nadzieję, że żadne wydarzenia polityczne nie wpłyną na zmianę tego stanowiska – napisał w oświadczeniu przewodniczący RIPS, Rafał Zahorski.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter