Prawo, polityka

Wysiłki Unii Europejskiej zmierzające do nałożenia sankcji gospodarczych na Iran zostały zaprzepaszczone w poniedziałek, kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że działania podjęte przeciwko największemu irańskiemu armatorowi, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), powinny zostać przerwane.

Orzeczenie jest następstwem podobnych decyzji podjętych na korzyść kilkunastu innych irańskich firm, które zgłosiły swój protest w krajach UE i w USA w zeszłym roku.

Europejskie rządy podejmowały decyzje o zamrożeniu środków kredytowych i inwestycyjnych dla irańskich banków, armatorów i innych spółek w związku z rozwojem programu atomowego islamskiej republiki. Były do działania podjęte ze względu na udział tych firm w procesie rozwoju broni nuklearnej w Iranie.

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu stwierdził,że dowody rzekomego udziału IRISL w programie atomowym Iranu wniesione przez kraje UE „nie uzasadniają wdrożenia i utrzymania restrykcyjnych środków” wobec armatora. Poniedziałkowe orzeczenie dotyczy również innych spółek, powiązanych z IRISL.

Kraje UE mają dwa miesiące na apelację od wyroku. Sankcje do momentu wygaśnięcia procesu apelacyjnego będą nadal obowiązywać.

Czytaj więcej
 

1 1 1 1

Newsletter