Prawo, polityka

W przyszłości, rozwój ludzkości wychodzić powinien naprzeciw nie tylko bieżącym potrzebom, ale także uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń. Nasz rozwój musi być zrównoważony.

Narody Zjednoczone odgrywają w wymiarze globalnym, rolę ośrodka czyniącego wysiłki na rzecz opracowania koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Istotny punkt zwrotny na drodze do zrównoważonego rozwoju wytyczono na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20), zorganizowanej w Rio de Janeiro, w czerwcu br., po 20 latach od pierwszej z cyklu poświęconych temu tematowi konferencji, odbywających się w tym samym mieście.

Jednym z osiągnięć Konferencji Rio+20 było przyjęcie porozumienia w sprawie rozpoczęcia procesu określenia celów zrównoważonego rozwoju.

Tematem Światowego Dnia Morza 2013 jest „Zrównoważony Rozwój: zaangażowanie IMO po szczycie w Rio+20”.

Centralnym zagadnieniem rozważań nad przyszłym rozwojem pozostaje globalny łańcuch zaopatrzenia - złożony mechanizm umożliwiający funkcjonowanie dzisiejszej wewnętrznie współzależnej globalnej gospodarki. Gospodarka morska stanowi istotne ogniwo tego łańcucha.

Transport morski jako jedyna godna zaufania, globalna, ekonomicznie i energetycznie efektywna droga transportu energii, surowców, żywności oraz produktów, stanowi rdzeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Tym samym system transportu morskiego musi gwarantować, że sam rozwija się w sposób zrównoważony.

W tym ogólnym pojęciu zawieram nie tylko żeglugę, ale także inne sfery działalności istotne dla wsparcia żeglugi. System zarządzania ruchem statków na morzu, globalne systemy komunikacji, połączenia portowe i multimodalne bez wątpienia stanowią składowe części tego złożonego sektora.

Do części składowych tego systemu należy zaliczyć także działalność stoczniową, działalność towarzystw klasyfikacyjnych, rejestrów okrętowych i administracji, finansowanie żeglugi, remontowanie statków i ich utylizacja, wyszkolenie marynarzy, aktywność w zakresie poszukiwania i ratownictwa morskiego, ochrony żeglugi, organów ochrony wybrzeża, egzekwowania prawa, oraz na działania na wielu innych płaszczyznach. Wszystkie wymienione powyżej ‘aktywności’ odgrywają znamienną rolę w zdefiniowaniu i dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju systemu transportu morskiego.

Nadmienić należy, iż system transportu morskiego ma znamienny wpływ na trzy filary zrównoważonego rozwoju- społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Jak jednak przekształcić koncepcję zrównoważonego rozwoju w coś namacalnego? Pierwszy krok to zidentyfikowanie, możliwie szeroko, płaszczyzn na których chcemy osiągnąć zrównoważony rozwój. Bezpieczeństwo morskie, ochrona środowiska, efektywna żegluga, ochrona żeglugi i poszanowanie zasobów to tylko niektóre z zasadniczych sfer działania, na których będziemy musieli się skupić.

Ja i moi koledzy z Sekretariatu IMO pracujemy, wraz z partnerami reprezentującymi przemysł oraz inne sfery działalności, nad założeniami zrównoważonego systemu transportu morskiego. Przy okazji obchodów Światowego Dnia Morza, wystosujemy zaproszenie do zainteresowanych państw członkowskich i organizacji do przedyskutowania powyższych założeń na sympozjum. Inicjatywa ta będzie moim osobistym wkładem w uczczenie tegorocznego Światowego Dnia Morza.

Z uwagi na fakt, że system transportu morskiego odgrywa kluczową rolę dla utrzymania rozwoju i przyszłego wzrostu światowej gospodarki, IMO nadal przewodzić będzie wsparciu tych procesów, poprzez kształtowanie właściwych globalnych standardów i pomoc w promowaniu, poprzez działalność szkoleniową, budowanie krajowych polityk transportowych i ram instytucjonalnych.

Nasze pojmowanie zrównoważonego rozwoju obejmuje dziś zarówno troskę o światowe zasoby naturalne, jak i społeczne, ekonomiczne i kulturowe wyzwania, przed jakimi staje ludzkość.

Temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Morza podkreślić ma rangę systemu transportu morskiego i przyczynić się do otwarcia dalszej dyskusji na ten temat.

Koji Sekimizu

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter