Porty, logistyka

27 grudnia nastąpił odbiór prac realizacji I etapu remontu Nabrzeża Wydmowego w Porcie Łeba.

W ramach prac wykonano rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego na odcinku 150 m i wykonano nową konstrukcję nabrzeża wraz z nawierzchnią na zapleczu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska. Wartość inwestycji to ok. 1 mln zł.

Inwestycja realizowana była w całości ze środków budżetu państwa.

II etap inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2014.

Hubert Bierndgarski

1 1 1 1

Newsletter