Porty, logistyka

Blisko 11 mln ton ropy surowej i produktów naftowych przeładowano w tym roku w Bazie Paliw Płynnych Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku, w gdańskim porcie zewnętrznym. Choć rok 2013 był pierwszym, w którym ani jeden zbiornikowiec nie przypłynął do Gdańska po rosyjską ropę tranzytową. W poprzednich latach załadunki tej ropy decydowały o wielkości przeładunków w bazie Naftoportu, a także - całego portu gdańskiego.

- W mijającym roku obsłużyliśmy zbiornikowce z taką samą ilością ropy i produktów naftowych, jak w roku 2012 - zaznacza Dariusz Kobierecki, prezes Naftoportu. - Jednocześnie nasza spółka osiągnęła lepszy wynik finansowy niż w ubiegłym roku, co jest rezultatem ograniczenia kosztów działalności spółki i korzystnych kursów walut. Zdołaliśmy też zrealizować z własnych środków dużą inwestycję, jaką stanowi budowa stanowiska przeładunkowego T 1. Znajduje się ono na pirsie stanowiska T, do którego przylega. Trwają już odbiory techniczne obiektów i urządzeń służących cumowaniu statków, jakimi są nabrzeże, dalby odbojowe czy kabestany cumownicze. Inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku. Do stanowiska T 1 mają być jeszcze doprowadzone rurociągi, którymi tłoczone będą paliwa, a na jego nabrzeżu zainstalowane zostaną ramiona przeładunkowe. Umożliwi to rozpoczęcie obsługiwania przy nim zbiornikowców.

Obecnie baza Naftoportu, zlokalizowana przy falochronie Północnym portu zewnętrznego dysponuje stanowiskami przeładunkowymi ropy i produktów ropopochodnych O, P, R i T. Jej roczna zdolność przeładunkowa wynosi 40 mln ton ropy lub 32 mln ton ropy i produktów naftowych. Przy stanowiskach mogą być obsługiwane nawet tankowce baltimax (największe statki, jakie mogą przepłynąć przez Cieśniny Duńskie) o długości do 350 m, zanurzeniu do 15 m i nośności do 300 tys. DWT.

W ramach budowy piątego stanowiska (T 1), na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, do 15 m pogłębiono przyległy do niego basen. Wartość inwestycji Naftoportu, obejmującej prace budowlane oraz montaż instalacji przesyłowych i przeładunkowych oraz systemów zabezpieczających, wyniesie prawie 30 mln zł. Stanowisko T 1 zwiększy możliwości przeładunkowe bazy. Jest to istotne, bo w porcie wewnętrznym zaczyna się budowa terminalu naftowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA w Płocku. Nowe stanowisko będzie przeznaczone przede wszystkim do obsługi niedużych zbiornikowców, przewożących produkty naftowe. W efekcie nie będą one zajmować pozostałych stanowisk, przy których można przeładowywać największe tankowce z ropą.

Prezes Kobierecki przypomina, że dziś z bazy Naftoportu, dzięki jej połączeniu z systemem ropociągów Przyjaźń, korzystają rafinerie Grupy Lotos i PKN Orlenu oraz niemieckie - PCK Schwedt i Mider Spergau.

 

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter