Inne

W Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej 19 maja rozpoczęto obchody 29. rocznicy powstania Straży Granicznej. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, świętowanie w tym roku miało odmienny charakter.

W kościele św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników odprawił kapelan MOSG kmdr ppor. SG Andrzej Szpura. Następnie, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi, Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski indywidualnie wręczył odznaczenia, a 9 absolwentom kursu oficerskiego akty mianowań na pierwszy stopień oficerski. Podobne spotkania odbyły się również z udziałem zastępców Komendanta MOSG: kmdr. SG Wojciecha Heninborcha i kmdr. ppor. SG Lesława Krysy.

Z okazji tegorocznego święta Straży Granicznej za zasługi w działalności społecznej Prezydent RP nadał 1 funkcjonariuszowi MOSG Brązowy Krzyż Zasługi. Za wybitne zasługi dla formacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14 funkcjonariuszy odznaczył złotym i brązowymi Medalami Za Zasługi dla Straży Granicznej. Odznakę Straży Granicznej otrzymało także 14 funkcjonariuszy.

Na wyższe stopnie w korpusie oficerów awansowało łącznie 13 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 64, a w korpusie podoficerów 51.

rel (MOSG)

1 1 1 1

Newsletter