Inne

Akademia Morska w Gdyni otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych (Engineering & Technology Sciences).  

Nagroda jest przyznawana uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Pod uwagę brany był wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem zagranicznych współautorów oraz poziom cytowań w danej dyscyplinie. 

Nagrodę odebrał prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Czarnowski, podczas gali towarzyszącej konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", organizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Statuetkę wręczył Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

rel (Akademia Morska w Gdyni)

1 1 1 1

Newsletter