Bezpieczeństwo, Granice

W piątek, 30 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 odbędzie się promocja oficerska polskich podchorążych Akademii Marynarki Wojennej oraz uroczystość ukończenia studiów I stopnia przez zagranicznych podchorążych z Kataru oraz Kuwejtu. Ceremonie odbędą się na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 

Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowanych zostanie 35 polskich absolwentów. Natomiast 25 podchorążych zagranicznych otrzyma z rąk Rektora - Komendanta kordzik honorowy Marynarki Wojennej na pamiątkę ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Spośród promowanych 12 podchorążych kształciło się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 23 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME).

Z kolei w uroczystości ukończenia studiów pierwszego stopnia na pokładzie ORP Błyskawica weźmie udział 10 podchorążych z Kataru oraz 15 z Kuwejtu, którzy studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Zagraniczni podchorążowie podczas swojego pobytu w murach naszej uczelni nie tylko nauczyli się marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych, w tym języka polskiego oraz posiedli wiedzę i umiejętności praktyczne.

Ceremonia promocji oficerskiej jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu wchodzić będą jako podchorążowie, a schodzić już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Obraz wyrzucanych w górę, na wiwat, czapek i tekst ślubowania „i nigdy nie zawiodę Cię Ojczyzno”, pozostaje na długo w pamięci dając motywację młodszym rocznikom.

Dzień wcześniej, w czwartek 29 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów polskim podchorążym oraz uroczystość wręczenia patentów oficerskich.

Uroczystości będą transmitowane online na kanale YouTube AMW: Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wojskowych 2019Promocja oficerska oraz uroczystość zakończenia studiów przez podchorążych zagranicznych.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej trwają 5 lat i odbywają się w systemie bolońskim, tzn. są dwustopniowe. Przez pierwsze 7 semestrów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności aby zostać inżynierami. Następnie kolejne 3 semestry to już studia 2 stopnia, czyli magisterskie.
Jednak ich wojskowa droga zaczyna się jeszcze przed studiami, kiedy to zostają wcieleni do wojska, muszą przejść szkolenie podstawowe, odbyć rejs kandydacki, a zwieńczeniem tego okresu jest złożenie przysięgi wojskowej na sztandar Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Podchorążowie z krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska) kształcą się w polskiej uczelni od 2015 roku. To właśnie ci najstarsi w tym roku kończą studia. Obecnie w AMW kształci się 113 podchorążych zagranicznych.

Akademii Marynarki Wojennej to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej - nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu. W AMW można studiować na 5 kierunkach wojskowych (nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie). Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na studia cywilne na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, wojsko w systemie służb publicznych, studia marynistyczne, stosunki międzynarodowe oraz pedagogika.

rel (AMW)

+4 dawne czasy ......
a ja pamiętam że w latach 80 tych studiowali podchorążowie z Libii ..... czyżby teraz obowiązywała cenzura czyli poprawność polityczna ......
28 sierpień 2019 : 05:57 JW Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter