Żegluga

Odfjell, jeden z największych armatorów chemikaliowców przy współpracy ze spółkami Wärtsilä, Prototech, Lundin Energy Norway i innymi podmiotami, z pomocą premier Norwegii Erny Solberg, uruchomił pilotażowy projekt systemu ogniw paliwowych do zasilania napędów statków, wykorzystujących „zielony” amoniak, LNG i inne paliwa dla żeglugi.

W piątek 2 bm. premier Erna Solberg wzięła udział w ceremonii inaugurującej rozbudowę instytucji Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre (Norweskie Centrum Katapulty Zrównoważonej Energii), która ma się stać czołowym w tym kraju ośrodkiem testowania paliw przyszłości.

Jak twierdzą partnerzy projektu, opracowywana przez nich technologia pozwoli na zmniejszenie szkodliwych emisji od 40 do nawet 100 proc. w zależności od paliwa, jakim dysponuje dany statek.

System ogniw paliwowych o mocy 1,2 MW będzie testowany w centrum w Stord, a następnie zainstalowany i przetestowany na jednym z najnowszych chemikaliowców armatora Odfjell.

"Nasze testy pokazują redukcję emisji CO2 nawet od 40 do 45 proc. przy stosowaniu LNG, w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami. Większa wydajność i mniejsze zużycie paliwa zapewniają również znaczne oszczędności kosztów, a statek będzie mógł żeglować znacznie dłużej przy tej samej ilości energii” - powiedział Bernt Skeie, dyrektor generalny firmy Prototech zajmującej się ogniwami paliwowymi.

Całkowicie zeroemisyjny system ma działać w przyszłości w oparciu o porty, w których amoniak będzie dostępny do bunkrowania, jednak zanim będzie to możliwe, ogniwa będą początkowo używać LNG. Technologia ta umożliwia również bezpośrednie wychwytywanie (sekwestrację) dwutlenku węgla.

Jak podkreślono, rozwiązania bazujące na elektrycznym zasilaniu napędów z zestawów baterii nie nadają się obecnie do zastosowania w żegludze do obsługi statków pływających na długich dystansach.

"Statki mają być eksploatowane przez 20 do 30 lat, a my potrzebujemy elastycznych rozwiązań, które mogą spełnić przyszłe wymagania dotyczące emisji. Nie mamy czasu czekać, musimy myśleć o zerowej emisji już teraz” - podkreślił wiceprezes Odfjell ds. technologii Erik Hjortland dodając, że z tego powodu Odfjell bardziej skupia się na rozwijaniu technologii, niż na rodzaju samych paliw.

"Technologia ogniw paliwowych daje nam elastyczność, która zapewnia ekologiczną eksploatację niezależnie od zmian paliwa, które mogą nastąpić w nadchodzących latach" - przekonuje Hjortland.

Do tej pory projekt był finansowany przy wsparciu Gassnova, norweskiego przedsiębiorstwa państwowego zajmującego się wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, Rady Badań Naukowych Norwegii oraz samych partnerów.

"Nowe rozwiązanie energetyczne ma potencjał, aby przybliżyć nas o krok do celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Elastyczność paliwowa będzie stanowić istotny wkład w zabezpieczenie przyszłych rozwiązań dla nowych statków. I nie kończy się to na statkach; rozwiązanie to może być również stosowane w operacjach związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu" – stwierdziła Ingve Sørfon, dyrektor techniczna spółki Wärtsilä.

Ogniwa paliwowe zyskują na atrakcyjności wśród armatorów jako jedno z rozwiązań w zakresie dekarbonizacji żeglugi.

W tym tygodniu spółka spin-off (spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna - utworzona przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej bądź studenta lub absolwenta uczelni, w celu komercjalizacji badań naukowych lub prac rozwojowych- red.) Teco 2030, zebrała 8,6 mln dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej w Oslo, aby kontynuować prace nad projektem wodorowych ogniw paliwowych.

Harald Solberg, dyrektor naczelny Norweskiego Stowarzyszenia Armatorów jest zdania, że w dłuższej perspektywie czasowej, zwiększenie skali tych rozwiązań będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych, ale również będzie miało wartość biznesową i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

"Norweska żegluga wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne. Tego typu projekty są dla nas bardzo ważne, aby móc opracowywać rozwiązania, które szybko zmniejszą emisję" – podkreśla Solberg.

GL

Nz. poniżej: Erik Hjortland (w środku), wiceprezes Odfjell ds. technologii i prezes Prototech Bernt Skeie (po prawej) prezentują rozwiązanie w zakresie ogniw paliwowych norweskiej premier Ernie Solberg.

Fot.: Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

Erik Hjortland (w środku), wiceprezes Odfjell ds. technologii i prezes Prototech Bernt Skeie (po prawej) prezentują rozwiązanie w zakresie ogniw paliwowych norweskiej premier Ernie Solberg. Fot.: Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre
Erik Hjortland (w środku), wiceprezes Odfjell ds. technologii i prezes Prototech Bernt Skeie (po prawej) prezentują rozwiązanie w zakresie ogniw paliwowych norweskiej premier Ernie Solberg. Fot.: Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre
1 1 1 1

Newsletter