Żegluga

Uruchomienie regularnej żeglugi po międzynarodowej drodze wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych. To główne założenia projektu INCONE 60 prowadzonego przez Instytut Morski w Gdańsku. W projekcie bierze również udział kilkanaście portów morskich z rejonu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

INCONE60 ma na celu przede wszystkim przesunięcie ładunków z transportu lądowego na morski, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zwiększyć świadomość korzyści płynących z wyboru transportu morskiego bliskiego zasięgu. Jest przeznaczony dla właścicieli ładunków, spedytorów, właścicieli statków, władz portowych, władz lokalnych, regionalnych, krajowych oraz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w przewóz ładunków.

Pod koniec września tego roku w ramach projektu przygotowano przykładowy transport przewieziony jednocześnie drogą morską i lądową. O tej samej godzinie z duńskiego portu Vordinborg wyruszyła ciężarówka na której można przewieźć 24 tony ładunku i statek morski "Lisa D", który mógłby w ładowniach przewieźć 1500 ton ładunku. Obie maszyny skierowano do polskiego portu w Stępnicy. Ciężarówka przyjechała na miejsce dokładnie 30 minut przed wejściem do portu w Stępnicy statku. Oznacza to, że w prawie tym samym czasie można przewieźć znaczne ilości ładunku statkiem. Transport morski jest również bardziej korzystny dla środowiska naturalnego.

Partnerzy projektu pracują również nad sformułowaniem rozwiązań transportowych wspierających aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku, koncentrując się na portach lokalnych jako ośrodkach rozwoju. Pomoże to również zwiększyć konkurencyjność Morza Bałtyckiego oraz zwiększyć jego dostępność i atrakcyjność.

Jednym z takich rozwiązań jest model INCONE60 - symulator mający na celu przedstawienie korzyści wynikających z wyboru żeglugi bliskiego zasięgu do przewozu ładunków - wyjaśnia Rafał Koba, kierownik projektu INCONE 60 - Symulator oblicza wszystkie koszty związane z transportem, a także koszty zewnętrzne, takie jak wypadki, hałas, zanieczyszczenia, koszty klimatyczne, degradacja infrastruktury i zatory komunikacyjne. Wdrożenie symulatora jest w końcowej fazie pierwszego etapu. Po przetestowaniu przez wszystkich zainteresowanych interesariuszy i jego kalibracji zostanie on rozszerzony o dodatkowe parametry. Zakładamy, że drugi etap rozpocznie się na początku 2021 roku.

Aby stworzyć odpowiednie środowisko do dyskusji między interesariuszami takich rozwiązań transportowych, organizowane są spotkania. Podczas spotkań prezentowany jest również model przepływu ładunków INCONE60 - symulator transportu mający na celu pokazanie korzyści wynikających z wyboru żeglugi bliskiego zasięgu zamiast transportu drogowego.

Ostateczna wycieczka pilotażowa zostanie zorganizowana pod koniec życia projektu na trasie Oostende - Vordingborg - Mukran - Władysławowo - Kłajpeda. Pięć krajów, pięć portów. Będzie miał taki sam charakter jak pierwsza wycieczka pilotażowa, która odbyła się we wrześniu na trasie Vondirborg - Stępnica - Kołobrzeg. Ponadto podczas tego wydarzenia, na konferencji końcowej, zostanie podpisane porozumienie między małymi portami w regionie Południowego Bałtyku i Morza Północnego, aby podkreślić ich gotowość do współpracy, rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu i wspierania ekologicznego przenoszenia ładunków z lądu na morze.

Tekst i fot.: Hubert Bierndgarski 

1 1 1 1