Żegluga

Fiński koncern Wärtsilä, w ścisłej współpracy z Knutsen OAS Shipping AS i Repsol, a także Energy Catapult Centre, rozpocznie pierwsze na świecie kompleksowe testy amoniaku jako paliwa w morskim czterosuwowym silniku spalinowym. Próby te są możliwe dzięki grantowi z Norwegian Research Council w ramach programu DEMO 2000.

To świetny przykład, który ilustruje znaczenie specjalistycznych badań i rozwoju w dziedzinie ropy naftowej. Projekt DEMO 2000 jest kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia naszych ambitnych celów klimatycznych. Musimy rozwijać i wykorzystywać nowe technologie, które zmniejszają szkodliwe emisje. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc wspierać prace rozwojowe, które mogą doprowadzić do zwiększonego wykorzystania amoniaku jako paliwa w żegludze i w sektorze morskim. Wiedza z tego projektu będzie również stanowić ważny wkład w opracowanie przepisów dotyczących stosowania amoniaku i innych paliw niskoemisyjnych - mówi Tina Bru, norweska minister ds. ropy naftowej i energii.

Amoniak jest obiecujący jako bezwęglowe paliwo do zastosowań morskich, ze względu na konieczność realizacji przez przemysł morski wizji Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącej zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z żeglugi o co najmniej 50% do 2050 r.. Ponadto, amoniak ma ogromny potencjał w zakresie dostarczania zielonej energii do odległych systemów energetycznych, takich jak instalacje morskie na norweskim szelfie kontynentalnym.

Prace rozwojowe prowadzone przez firmę Wärtsilä, przygotowania do wykorzystania amoniaku jako paliwa, są kontynuowane w ramach tego programu testowego. Będzie to pierwszy na świecie pełnowymiarowy test czterosuwowych silników spalinowych. Projekt rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku w ośrodku testowym Energy Catapult Centre w Stord w Norwegii.

Testy a rzeczywistość

Wärtsilä, w ramach prac rozwojowych nad przyszłymi paliwami, badała wykorzystanie amoniaku jako przyszłego paliwa bezwęglowego poprzez inicjatywę ZEEDS. Pierwsze testy spalania amoniaku rozpoczęły się w Vaasa w Finlandii zimą 2020 r. i będą kontynuowane w ramach długoterminowych testów w Energy Catapult Centre w Stord w Norwegii.

Projekt ten potwierdza wiodącą pozycję naszych obiektów testowych i Norwegii w zakresie testowania i opracowywania rozwiązań do wykorzystania paliw morskich wolnych od dwutlenku węgla - mówi Willie Wågen, dyrektor generalny Energy Catapult Centre.

Program jest prowadzony przez SIVA w ścisłej współpracy z Innovation Norway i Norweską Radą Badań Naukowych, a finansowany przez norweskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa.

Pełnowymiarowy program testowania paliwa może utorować drogę do wykorzystania silników zasilanych amoniakiem w rzeczywistej eksploatacji statków w ciągu kilku lat, a kilku armatorów wykazało zainteresowanie tą możliwością.

Współpraca z rządem

Przyszłe wprowadzenie amoniaku jako paliwa bezwęglowego, w połączeniu z produkcją czystej energii z morskich elektrowni wiatrowych lub innych odnawialnych źródeł energii może być początkiem nowej ery przemysłowej dla norweskiego przemysłu - zaznacza Egil Hystad, dyrektor generalny ds. innowacji rynkowych w Wärtsilä Marine Business.

Norweska kultura współpracy i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi firmami i sektorami, jest wielkim wsparciem w wypełnianiu dużych luk technologicznych. Pomoc, współpraca i finansowanie ze strony instytucji rządowych są niezbędne, aby doprowadzić do zmian w kierunku przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla - kontynuuje Egil Hystad.

AL, rel (Wärtsilä)

+2 Amoniak
Ciekawe kto będzie obsługiwał taki sprzęt zasilany amoniakiem bardzo odżywcza substancja dla czlowieka.. Kto będzie naprawial w przypadku przecieku.. Wszystko ładnie w teorii
05 lipiec 2020 : 19:13 Marino Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter