Żegluga

Wybrano dyrekcję Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Dyrektorem szkoły został Paweł Zapart.

Placówka obecnie jest wyposażana w specjalistyczny sprzęt. Statek Westerplatte, na którym uczniowie TŻŚ będą zdobywać praktyczne umiejętności jest obecnie modernizowany w celu dostosowania go do aktualnych wymogów. Pierwszy dzwonek szkolny rozlegnie się już we wrześniu.

rel (Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu)

1 1 1 1

Newsletter