Rybołówstwo

29 stycznia Prezydent RP podpisał ustawę  z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Ustawa o rybołówstwie morskim ma zastąpić regulacje objęte obowiązującą ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592), która była wielokrotnie nowelizowana. Ustawa dostosowuje krajowe przepisy w zakresie rybołówstwa do prawa Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do kontroli i nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz zarządzania żywymi zasobami morskimi, w tym przyznawania określonych uprawnień do prowadzenia połowów. Ustawa wykonuje przepisy dziesięciu rozporządzeń unijnych, ponadto będzie regulować te zagadnienia z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jak również określać właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.

W konsekwencji ustawa reguluje kwestie dotyczące całej wspólnej polityki rybackiej, w sposób kompleksowy porządkuje kwestie dotyczące działalności rybackiej,  wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę działalności rybackiej oraz daje instrumenty do zarządzania sektorem rybackim.

Przepisy wykonujące rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczą: parametrów statków, rejestru statków, ustanawiania środków dotyczących przypadkowych odłowów waleni na łowiskach, wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych, planów w zakresie zasobów dorszy w Morzu Bałtyckim, zapobiegania nielegalnym połowom, systemu kontroli przestrzegania wspólnej polityki rybołówstwa.

Z uwagi na obszerny materiał projekt ustawy podzielony został na działy. Najważniejsze zmiany dotyczą następujących zagadnień  ujętych w przedłożonej ustawie:
- szczegółowych zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
- zarządzania zdolnością połowową,
- przyznawania licencji połowowych,
- zarządzania kwotami połowowymi,
- możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów,
- przepisów regulujących wymiany międzynarodowe kwot połowowych,
- podziału dodatkowych kwot połowowych
- przepisów dotyczących poważnych naruszeń wspólnej polityki rybackiej oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, a także ich powstrzymywania i eliminowania.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Warto dodać, że z częścią zapisów ustawy nie zgadzają się armatorzy kutrów wędkarskich. Branża rekreacyjnego wędkarstwa morskiego rozwija się bardzo dynamicznie na polskim wybrzeżu. Mówi się już o 150 jednostkach oferujących taki usługi dla wędkarzy. Teraz armatorzy“jachtów” na których można połowić rekreacyjnie na Bałtyku, mówią że po wejściu tej ustawy w życie cała branża stanie się nieopłacalna i zostanie praktycznie zlikwidowana. Ustawa wg. protestujących ma wprowadzić limity połowowe, ochronne okresy połowów w lipcu i sierpniu, zwiększyć biurokrację, koszty i mnóstwo formalności. Formalnie wg tej ustawy mają stać się rybołówstwem morskim obowiązkami, ale nie na równych prawach co rybacy. Wg nich może to oznaczać nawet likwidację tego typ działalności, a razem z tym utratę miejsc pracy i dodatkowych dochodów dla mieszkańców wybrzeża w trakcie sezonu letniego jak i także poza nim. Połowy rekreacyjne przyciągają nad polskie morze wędkarzy także poza sezonem, dając też wartość dodaną dla innych branż. Hubert Bierndgarski
fot. H. Bierndgarski

 
+19 Zgłoszenie blokady Gdańska, protest aż do skutku.
Gdańsk. 28.01.2015r
Komitet Protestacyjny
Wędkarstwa Morskiego

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail : [mail usunięty]
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dn. 5 lipca 1990 r. . Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51,poz. 297) zawiadamiam, że dnia 06.02.2015 r. . o godzinie 12.00 w Gdańsku na ul. Trakt Św. Wojciecha na wysokości numeru 3/11 Komitet Protestacyjny Wędkarstwa Morskiego planuje zorganizowanie zgromadzenia publicznego. Organizatorem zgromadzenia jest działający w imieniu tego komitetu Marcin Ortel ur. 24.10.1973 roku, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Przetoczna 30a/1. Celem zgromadzenia jest publiczne wyrażenie sprzeciwu w sprawie ustawy o rybołówstwie morskim z dnia 19.11.2014 i doprowadzenie do :

Zmian nowelizacji, niektórych zapisów w ustawie o rybołówstwie morskim krzywdzące w szczególności środowisko wędkarstwa morskiego.

Program zgromadzenie obejmuje przechodzenie przez pasy dla pieszych na drodze Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku. Uczestnicy będą porozumiewać się w języku polskim.
Zgromadzenie rozpocznie się dnia 06.02.2015r. o godz. 12.00 na drodze Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku . Czas trwania zgromadzenia przewidziany jest od godz. 12.00 do godz. 17.00 Planowana liczba uczestników to 200 osób.
Organizator gwarantuje spokojny przebieg zgromadzenia, w tym celu zapewni ochronę we własnym zakresie.
30 styczeń 2015 : 07:44 Gdańsk Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+27 super
ciekawe czy komorowski przeczytał zanim podpisał
30 styczeń 2015 : 10:08 trup Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 No i będzie spokój!!!
Skończyło się eldorado!!! Nareszcie zrobią porządek z pseudo-wędkarzami!!!
30 styczeń 2015 : 10:33 gear Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Porządek zrobią z tobą komornicy
za Zus, siatki i paliwo, żebraku plockowy
30 styczeń 2015 : 12:24 Wowa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 limity....
No i kończy się eldorado przepisywania limitów
30 styczeń 2015 : 11:34 ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Jesteś źle poinformowany
A czytałeś ustawę kmiotku !!!!
30 styczeń 2015 : 16:19 Wla Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 PROPOZYCJE KOMISJI CO DO LIMITÓW
JEŚLI CI ZABRAKNIE LIMITU TO MASZ ODKUPIĆ OD INNEGO RYBAKA !!! I ZAMILCZ CIEMNIAKU [link usunięty]
30 styczeń 2015 : 20:19 rybak 100 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 KOMISJA ODPOWIADA
Co się dzieje z połowów powyżej zasad składu połowów, na które nie mam kwoty?
Rybak musiałby albo starać się o dodatkową kwotę od organu zarządzania rybołówstwem, lub wynająć lub kupić kwotę z innego rybaka.
30 styczeń 2015 : 20:34 rybak 100 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+22 Ludzka głupota i zawiść nie ma końca
I z czego się idioci cieszycie .
30 styczeń 2015 : 12:09 Osłabiony durnotą Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Michał z wladek.pl
[link usunięty]

A tydzień temu byłem na blokadzie...
30 styczeń 2015 : 15:25 Michał z wladek.pl Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+16 Głosowałem na Bronka ale okazał się *****em
i już nie będę na niego głosował
30 styczeń 2015 : 15:58 Wła Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Komorowsk to prezydent serwerów i oszustw po
prawdziwy Prezydent został zabity nad smoleńskiem!
30 styczeń 2015 : 17:21 donald 1 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+13 SUPER PASZOWIEC GRASUJE PO BAŁTYKU 63 m dlugi
CETON
Position Recorded on:
2015-01-30 13:00:45 (UTC)
Lat/Lon:
57.56927 / 17.78566
Speed/Course:
1.1 kn / 212°
Vessel's track shown for that day.
30 styczeń 2015 : 18:54 rybak 100 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+21 greenpeace szuka orki pod wisłoujsciem
Lepszym przykładem jest dzisiaj 31/01/2015 orka burtowy numer z Władysławowa która łowi pod Krynicą . Co ten facet odwala tym 35 metrowym trawlerem to jest trochę już zabawne. Chyba szyper albo armator boi się pogody 4 bf na Bałtyku że tak schodzi nisko miedzy tuki z Jastarni i super szkunery.
31 styczeń 2015 : 10:34 Greenfish Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+15 Orka WŁA 139
Orka ma 40 m długości i w dodatku łowiła również po zachodniej stronie żółtej boj dużego toru do Gdańska były tam również inne jednostki pow. 20m na przykład WłA 305 a z tego co wiem jednostki po wyżej 20m nie mają prawa łowić na zachód od linii łączącej Hel -Żółta boja - Wschodnia główka Wisły. Co innego kutry z Jastarni czy Górek poniżej 20m one mogą w tym okresie.
31 styczeń 2015 : 14:43 rybak.m Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Już niedługo !!!
Limity szprota i śledzia są na wyczerpaniu i skończy się żeś !!!
31 styczeń 2015 : 15:09 świ Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+14 niewiedza
nasz pan prezydent ( sec, z małej litery) chyba nie wie co podpisuje,albo robi to za niego komputer???!!!
30 styczeń 2015 : 20:45 Max Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter