Rybołówstwo
Tylko do końca stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów: „Chów i hodowla ryb” oraz „Przetwórstwo i rynek rybny”.

Jak poinformowano w komunikacie ARiMR, projekty są finansowane z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb na lata 2004-2006.

Agencja w dniu 19 stycznia 2009 r. uruchomiła ponownie nabór wniosków na te działania, ponieważ ze względu na korzystny kurs wymiany euro na złote, pozostały jeszcze do wykorzystania środki z tego Programu wdrażanego w latach 2004 - 2006 - czytamy w komunikacie.

Dotychczas w placówkach ARiMR złożono w ramach tego naboru siedem wniosków na dofinansowanie projektów z działania „Chów i hodowla ryb” na kwotę 320 tys. zł oraz pięć wniosków z działania „Przetwórstwo i rynek rybny” na kwotę 1,62 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście lub przez upoważnioną notarialnie osobę w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych właściwych dla miejsca realizacji projektów w godzinach 8.15 - 16.15 (adresy znajdują się na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl).

D
opuszcza się składanie wniosków drogą pocztową, a o dotrzymaniu terminu decyduje w tym przypadku data stempla pocztowego.

Przyznawanie pomocy będzie następować w kolejności wynikającej z daty uznania wniosku o dofinansowanie za kompletny i poprawny. Pomoc finansowa będzie przyznawana do wysokości dostępnego limitu finansowego.

Jednocześnie Agencja poinformowała, że ostatecznym terminem na złożenie końcowego wniosku o płatność, dla projektów objętych dofinansowaniem w ramach tych działań jest 31 marca 2009 roku. W związku z tym, ARiMR nie będzie zawierać umów o dofinansowanie na inwestycje o dłuższym harmonogramie realizacji.

Jednocześnie Agencja przypomina, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków na działania „Modernizacja istniejących statków rybackich” oraz „Działania społeczno - ekonomiczne”.

PAP
0
ciekawe czemu jeszcze nie podpisujemy umow za 25 dni postoju od maja 2008
29 styczeń 2009 : 08:19 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 re:
Dzisiaj zebranie w Gdyni-wyjasni sie ???
29 styczeń 2009 : 08:30 77 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter