Prawo, polityka

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ uczestniczył w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W części dotyczącej rybołówstwa przedmiotem obrad były Konkluzje na temat tzw. Specjalnego Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego pt. "Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?".

- Poparliśmy Konkluzje Rady, wedle których Komisja dobrze zarządza przedmiotowymi umowami - informuje Krzysztof Kozłowski. - Dokument zawierać będzie jednak kilka zastrzeżeń, które Polska także popiera, a które odnoszą się do zagadnień poprawy niektórych elementów procesu zarządzania umowami.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1

Newsletter