Prawo, polityka

Nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów obowiązujących na obszarach morskich ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z inspektorami rybołówstwa morskiego podczas wczorajszej kontroli łodzi rybackiej na Zalewie Wiślanym.

W pobliżu Fromborka załoga poduszkowca SG-412 i dwaj inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni skontrolowali łódź rybacką z czterema osobami na pokładzie. Strażnicy graniczni stwierdzili, że szyper nie miał dokumentów kierownika jednostki, nie posiadał też licencji połowowej ani specjalnego zezwolenia połowowego. Z uwagi na te uchybienia, jednostce nakazano powrót do portu we Fromborku. Straż Graniczna skieruje wniosek do administracji morskiej o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec kierownika łodzi.

rel (MOSG)

1 1 1 1

Newsletter