Prawo, polityka

30 października 2014 r. w Algierze zakończyły się negocjacje projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej o transporcie morskim. W rozmowach uczestniczyły delegacje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Transportu Algierii.

Celem polsko-algierskiej umowy jest rozwój współpracy w dziedzinie żeglugi morskiej, w oparciu o zasady swobody transportu morskiego, wolnej konkurencji oraz przestrzeganie reguł bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska.

Umowa pozwoli także na rozwój współpracy w innych dziedzinach gospodarki morskiej, zwłaszcza w szkolnictwie morskim, administracji morskiej i na forum międzynarodowych organizacji morskich.

Zgodnie z harmonogramem, umowa powinna zostać podpisana i wejść w życie w 2015 r.

MIiR

1 1 1 1

Newsletter