Porty, logistyka

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa (w kierunku Darłowa).

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, usprawni i poprawi komfort podróżowania drogą, skróci czas podróży, co ma znaczenie również w perspektywie konkurencyjności usteckiego portu. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do lepszego dostępu do portu w Ustce od strony Darłowa.  

Projekt ma na celu rozbudowę DW203 na odcinku od granicy województwa pomorskiego do skrzyżowania ul. Darłowskiej z ul. Bohaterów Westerplatte w Ustce (droga krajowa nr 21), na odcinku o długości około 11,8 km. Poszerzona zostanie jezdnia drogi, a jej konstrukcja zostanie wzmocniona. Przebudowane zostaną skrzyżowania i wybudowane ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe. 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 47 mln zł, a unijne dofinansowanie (w ramach Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) wyniesie aż 38 mln zł. Realizacja projektu zakończy się w październiku 2019 r. 

LEW

1 1 1 1

Newsletter