Porty, logistyka

Za 30 mln zł w Dziwnowie zostanie wykonana modernizacja portu. Jednym z etapów tej inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102. 9 grudnia podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którym została firma Energopol.

Inwestycja będzie polegała na modernizacji infrastruktury portu oraz układu drogowego. Dzięki przebudowie głównej arterii Dziwnowa zwiększy się dostępność portu od strony lądu. Będzie to kolejna ważna inwestycja w mieście. Niedawno oddano do użytku dwa miejsca postojowe dla jachtów i most zwodzony.

– Szukaliśmy wraz z burmistrzem Dziwnowa możliwego montażu finansowego. Z pomocą przyszedł ARiMR. Co istotne, całość inwestycji zostanie sfinansowana ze środków spoza naszego regionu, z funduszu centralnego PO Ryby. Dzięki tej inwestycji cały Dziwnów zyska nową jakość w zakresie komunikacji i modernizacji bazy rybackiej – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa, z zadowoleniem mówił o zakończonym sukcesem pozyskiwaniu funduszy na projekt modernizacji portu i rozbudowy przejścia przez miasto. – To największa inwestycja w historii naszej gminy i jestem pewien, że zwiększy ona atrakcyjność naszego miasta – oznajmił Jóźwiak.

Gmina Dziwnów pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, co stanowi 100 procent wartości inwestycji. Ta zostanie zrealizowana w trzech etapach.

Pierwszy etap polega na przygotowaniu terenu i przyłączeniu obiektów do sieci. Zaplanowano wymianę infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. Teren zostanie wyposażony w oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny posesji oraz przyłącze teletechniczne i wewnętrzną instalację teletechniczną. W obrębie portu powstaną obiekty kubaturowe.

Następny etap polegać będzie na przebudowaniu i rozbudowaniu istniejącej drogi dojazdowej do portu rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi, czyli ulicy Żeromskiego i Os. Rybackie, wraz z rozbudową o fragment łączący ulicę Os. Rybackie z portem.

Trzeci etap inwestycji to rozbudowa przejścia przez Dziwnów, ulicę Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu DW-102 Międzyzdroje – Kołobrzeg wraz z infrastrukturą techniczną przynależną do drogi. Remont tej jedynej drogi dojazdowej do portu jest niezbędny i będzie stanowił zwieńczenie zainicjowanych inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury hydrotechnicznej, zapewniającej dostęp do portu od strony lądu.

 

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter