Porty, logistyka

Media informują, że budowa terminalu LNG w Świnoujściu jest zrealizowana w 65 proc., czyli o około 20 proc. mniej niż przewidywał harmonogram. 

W środę rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu obejmujący również przesuniecie na przyszły rok część wydatków na budowę falochronu dla gazoportu w Świnoujściu. Konsultacje dot. nowelizacji budżetu mają się zakończyć w pierwszych dniach września – podaje „Wyborcza.biz”. Resort transportu proponuje zmniejszenie tegorocznych wydatków na budowę falochronu z 267,4 mln zł do 156,3 mln zł i przełożenie na przyszły rok 111,1 mln zł wydatków związanych z pogłębieniem i poszerzeniem toru wodnego do portu w Świnoujściu. Jest to niezbędne, aby statki z LNG mogły dopłynąć do gazoportu.

Gazeta przypomina, że według pierwotnych planów, terminal LNG w Świnoujściu miał być uruchomiony do 30 czerwca 2014 r. Termin ten jest jednak poważnie zagrożony. Rzecznik Polskiego LNG Maciej Mazur powiedział w rozmowie z „Wyborcza.biz”, że spółka prowadzi rozmowy z wykonawcą, których celem jest urealnienie harmonogramu budowy gazoportu i potwierdzenie, że będzie mogła być ona zakończona w 2014 r.

Projekt terminala jest jedną z trzech inwestycji o najwyższej wartości dofinansowania w ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko (około 925,59 mln zł). Koszt budowy terminala LNG to blisko 3,5 mld zł. Inwestorem budowy terminala LNG jest spółka Polskie LNG, której właścicielem jest państwowy operator gazociągów spółka Gaz-System. Na realizację części projektu Polskie LNG uzyskało już pieniądze z Komisji Europejskiej w ramach tzw. Recovery Plan.

Inwestycja jest już w trakcie realizacji. W efekcie powstanie na polskim wybrzeżu terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wysyłkowej) 570 000 Nm3/h. Terminal LNG w Świnoujściu ma być gotowy do odbioru gazu w połowie 2014 r.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter