Offshore

- Pierwszy kwartał 2016 r., był bardzo wyjątkowy pod względem dywersyfikacji dostaw surowca. Odebraliśmy 25 proc. ładunków surowca z innych kierunków niż rosyjski. Generalnie obszar współpracy dotyczy krajów bliskowschodnich, w tym także Iraku - powiedział wiceprezes zarządu Maciej Szozda,dyrektor ds sprawy produkcji i handlu Grupy Lotos, na prezentacji wyników finansowych spółki.

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Lotos wypracowała blisko 106 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, zanotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 138 mln zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) 400 mln zł.

Istotny wpływ na raportowane wyniki miały spadki notowań cen ropy naftowej ( spadek o 37 proc. r/r) oraz gazu ziemnego (spadek o 40 proc. r/r). Dodatkowo zaważył spadek notowań cen tzw. średnich destylatów, w tym oleju napędowego (spadek o 44 proc. r/r), lekkiego oleju opałowego (spadek o 40 r/r) oraz paliwa lotniczego (spadek o 39 proc. r/r). W pierwszym kwartale 2016 r. modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 4,74 USD/bbl (spadek o 49 proc. r/r) a dyferencjał Brent/Ural wzrósł o 52 proc. r/r i wyniósł 2,7 USD/bbl.

Wyższy r/r o ok. 6 proc. średniokwartalny kurs dolara złagodził negatywny wpływ niższych notowań cen średnich destylatów oraz częściowo zneutralizował negatywny wpływ niskich notowań ropy i gazu. Niższy kurs dolara na koniec pierwszego kwartału 2016 skutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia.

Dług netto Lotosu w marcu 2016 r. wyniósł 5 569 mln zł i był niższy o 132 mln zł w stosunku do grudnia 2015.

BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

0 TKM
A teraz prezesik Robercik zrobi z dochodowego koncernu paliwowego zadluzony stadion. ;(
03 maj 2016 : 09:20 Komendant Daru Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter