Inne

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tegorocznych Targów BALTEXPO 2017, które będą się odbywać w Gdańsku dniach 11-13 września 2017 będzie debata z udziałem ministrów z państw basenu Morza Bałtyckiego i z Norwegii.

Dynamika i międzynarodowy charakter rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w tym w szczególności przystąpienie przez Polskę do konwencji AGN, rozbudowa infrastruktury portowej w ramach transeuropejskich sieci transportowych oraz rozwój polskich portów morskich będących bramą do Europy Środkowo-Wschodniej, stwarzają doskonałe warunki do debaty nad możliwościami zacieśnienia więzi gospodarczych pomiędzy Polską, a państwami basenu Morza Bałtyckiego.

Konieczność regionalnego wykorzystania narodowych specjalności oraz budowania przewagi konkurencyjnej przemysłów morskich z basenu Morza Bałtyckiego w oparciu o dobrą współpracę kooperacyjną są ponadto doskonałym impulsem dla firm do poszukiwania nowych partnerów biznesowych, możliwości inwestycyjnych oraz szans na rozwój.

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO to największe i najstarsze spośród odbywających się w Polsce wydarzeń gospodarczych, związanych z szeroko pojętą gospodarką morską: przemysłem stoczniowym i jego kooperantami, portami i logistyką związaną z wykorzystaniem transportu morskiego i wodnego-śródlądowego oraz bezpieczeństwem wybrzeża, portów i żeglugi.

W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, obejmując patronatem honorowym XIX Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2017, podjął decyzję o wykorzystaniu tego wydarzenia do przeprowadzenia debaty na szczeblu ministerialnym i zaproszeniu do Gdańska najwyższej rangi przedstawicieli państw basenu Morza Bałtyckiego i z Norwegii:

  • Ole Birk Olesen, Minister for Transport, Building and Housing, Dania;
  • Kadri Simson, Minister of Economic Affairs and Infrastructure, Estonia;
  • Anne Berner, Minister of Transport and Communications, Finlandia;
  • Uldis Augulis, Minister of Transport, Łotwa;
  • Rokas Masiulis, Minister of Transport and Communications, Litwa;
  • Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation, Szwecja;
  • Alexander Dobrindt, Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure, Niemcy;
  • Ketil Solvik-Olsen, Minister of Transport and Communications, Norwegia

Szczegółowe informacje dotyczące debaty będą publikowane na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: www.mgm.gov.pl oraz Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO: www.baltexpo.ztw.pl

1 1 1 1

Newsletter