Bezpieczeństwo, Granice

11 stycznia 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA miał przyjemność gościć przedstawicieli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) reprezentujących zarówno Siły Zbrojne USA, jak i Polską Marynarkę Wojenną.

Celem spotkania było omówienie możliwości przeładunkowych Portu Gdynia. Przedstawiciele delegacji zagranicznej z uznaniem odnieśli się do potencjału, stanu infrastruktury oraz parametrów nawigacyjnych naszego portu. Ustalono zasady komunikacji w celu określenia ram długofalowej współpracy oraz wykorzystania wszystkich przewag konkurencyjnych portu, w szczególności sąsiedztwa bazy Marynarki Wojennej RP.

rel (ZMPG-a SA)

1 1 1 1

Newsletter