Żegluga

Urząd Morski w Gdyni informuje, że w dniach 14-15 września, w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku, przeprowadzona zostanie operacja przemieszczenia (holowania) i następnie neutralizacji dwóch obiektów niebezpiecznych – niemieckich min morskich typu GC, pochodzących z okresu II wojny światowej.

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Operacja przewidziana jest na dwa dni i będzie miała miejsce 14 i 15 września br., w godzinach 8.00-15.00.

W ramach zadania, mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minach, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, w której okresowo obowiązywać będą ograniczenia i zakazy:

· 10730 m dla kapiących się - zakaz kąpieli (obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od Gdańsk Brzeźno - Park Brzeźnieński im. JJ Hafnera do miejscowości Mikoszewo gmina Stegna- Rezerwat „Mewia Łacha” włącznie

· 1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatury pomiarowe

· 2100 m dla nurków w wodzie – zakaz prowadzenia wszelkich prac podwodnych;

· 1000 m dla statków - zakaz przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa;

· 500 m dla ludzi i zwierząt gospodarczych: strefa rażenia odłamkami – zakaz przebywania ludzi i zwierząt gospodarczych poza pomieszczeniami zamkniętymi (na lądzie i wodzie, wzdłuż biegu kanału Wisły Śmiałej)

Powyższa strefa bezpieczeństwa znajduje się wokół:

· Pozycji zalegania obiektu nr 1 (obrotnica na rozgałęzieniu Wisły Martwej i Wisły Śmiałej)

· Pozycji zalegania obiektu nr 2 (południowy kraniec grobli na Wiśle Śmiałej)

· Pozycji neutralizacji obiektów niebezpiecznych

· Trasy holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej, od pozycji zalegania do w kierunku ujścia do Zatoki Gdańskiej, do wyznaczonej pozycji neutralizacji.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał w ww. zakresie stosowne zarządzenie porządkowe: https://www.umgdy.gov.pl/?p=36958

rel (Urząd Miejski w Gdańsku)

+2 Luftmine B
Zrzucana na spadochronie jednotonowa ciezka lotnicza mina denna o wielu zastosowaniach, magnetyczna lub akustyczno-magnetyczna z opcjami uzycia jako miny morskiej, bomby lotniczej, bomby glebinowej . Typowo wyposazona w zabezpieczenia przeciwtralowe/antysaperskie i zawierajaca ponad 700 kg kompozytowego mat.wybuchowego.
11 wrzesień 2020 : 10:13 nrw Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter