Żegluga

- Unia Europejska stawia na ekologiczne formy transportu, w tym żeglugę śródlądową. Polska dołącza do tego trendu stawiając w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na wzrost inwestycji na śródlądowych drogach wodnych – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć podczas konferencji odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WATERWAYS EXPO 2014 (10 czerwca).

Targom towarzyszy II Międzynarodowa Konferencja oraz Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, stanowiące okazję do wymiany poglądów, doświadczeń oraz zaprezentowania możliwości rozwiązań i planów dla polskiego i europejskiego sektora żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

WATERWAYS EXPO 2014 są okazją nie tylko do spotkania i dialogu różnych środowisk zaangażowanych w odtworzenie potencjału wód śródlądowych w Polsce, ale przede wszystkim do prezentacji konkretnych planów inwestycyjnych, rozwiązań technologicznych, produktów i usług.

Międzynarodowe Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WATERWAYS EXPO 2014 odbywają się w Bydgoszczy w dniach 10-12 czerwca 2014 r.

MIiR

 

1 1 1 1

Newsletter