Żegluga

Dorota Pyć, wiceminister infrastruktury i rozwoju, w odpowiedzi na interpelację szczecińskiego posła PO Arkadiusza Litwińskiego, poinformowała, że pogłębienie do 12,5 m toru wodnego Szczecin-Świnoujście realizowane będzie w okresie od 2018 do 2021 r.

Poseł, w rozmowie z naszym portalem, twierdzi jednak, że prace związane z przygotowaniami do pogłębienia można byłoby zintensyfikować i rozpocząć roboty budowlane już pod koniec 2016 r.

10,5 m to stanowczo za mało

Obecnie głębokość toru, liczącego 68 km, wynosi 10,5 m, co pozwala na bezpieczną żeglugę statków o zanurzeniu do 9,15 m. W przypadku coraz większej liczby portów nad Morzem Bałtyckim standardem staje się zanurzenie do 15-16 m. Zarówno zachodniopomorscy politycy i samorządowcy, jak i przedsiębiorcy operujący w portach, od lat zabiegają o pogłębienie toru. Bardzo często zdarza się bowiem sytuacja, że masowce wpływające do Szczecina bądź z niego wypływające nie mogą być w pełni załadowane, gdyż nie pozwalają na to parametry toru.

– Poprawa konkurencyjności polskich portów na polskim i europejskim rynku to priorytet MIR. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed polskimi portami jest dostosowanie parametrów infrastruktury do obsługi większych niż dotychczas statków – napisała wiceminister Pyć w odpowiedzi na interpelację posła Litwińskiego. Do głównych zadań w tej materii zaliczyła, oprócz pogłębienia i utrzymania torów podejściowych oraz kanałów i basenów portowych, także m.in. budowę i modernizację umocnień brzegowych, budowę nowych i przebudowę istniejących nabrzeży, a także inwestycję w infrastrukturę dedykowaną przewozom intermodalnym.

Początek prac: 2018 r…

Dorota Pyć przypomina, że trwają już obecnie prace przygotowawcze związane z pogłębieniem toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5 m, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13. Obejmują one m.in. przygotowanie studium wykonalności, wstępny model toru wodnego, koncepcję budowy umocnień oraz raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (fragment toru wodnego Szczecin-Świnoujście przebiega przez obszar Natura 2000). Prace przygotowawcze mają się zakończyć do sierpnia 2015 r.

Na początku 2015 r. planowane jest zakończenie prac nad teoretycznym modelem toru wodnego, co ma pozwolić na ogłoszenie przetargu na projekty budowlany i wykonawczy – ich realizacja ma potrwać do połowy 2017 r. We wrześniu 2015 r. planowane jest z kolei złożenie wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o przyznanie dofinansowania z UE. Na drugą połowę 2017 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na realizację prac budowlanych, które powinny zacząć się w I kwartale 2018 r. i potrwać do końca 2021 r.

…czy może 2016 r.?

Co na to poseł Litwiński? Jego zdaniem, istnieją możliwości przyspieszenia tego harmonogramu. – Informacje, jakie uzyskałem potwierdzają, że przygotowanie modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, z jego pogłębieniem do 12,5 m, nabiera rumieńców. Istnieją odpowiednie zapisy dokumentów rządowych gwarantujących finasowanie. Jak każda tego typu złożona inwestycja, realizowana w obszarach chronionych ze względu na walory przyrodnicze, wymaga solidnego przygotowania. To już trwa i potrwa jeszcze dość długo. Uważam jednak, że istnieją możliwości jeszcze większej intensyfikacji pozostałych do wykonania opracowań, czynności itp. w tym procesie inwestycyjnym, dzięki czemu kolejne etapy faktycznych robót hydrotechnicznych mogłyby się zacząć pod koniec roku 2016 – twierdzi w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl Arkadiusz Litwiński.

1 1 1 1

Źródło: