Rybołówstwo

Sejm uchwalił nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. Wkrótce ustawę czeka rozpatrzenie przez Senat, a po jej przyjęciu – podpisanie przez prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dwóch tygodni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą (z 19 lutego 2004 r.). Rządowy projekt budził duże kontrowersje i krytykowany był zarówno przez rybaków, jak i organizacje ekologiczne. Oburzano się szczególnie na nowe regulacje dotyczące wieloletnich udziałów połowowych oraz wysokości administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim. Podczas prac sejmowych, również z udziałem przedstawicieli organizacji rybackich, do projektu wprowadzono część postulowanych poprawek. Usunięto m.in. budzące sprzeciw przepisy dotyczące wieloletnich udziałów połowowych. Oznacza to, że tego rodzaju rozwiązanie nie będzie w Polsce stosowane.

Ustawa m.in. porządkuje zasady prowadzenia rejestru statków rybackich oraz ustala zasady podziału i wykorzystywania zdolności połowowej. Wprowadza podział floty rybackiej na trzy segmenty: jednostki poławiające na Morzu Bałtyckim, wewnętrznych wodach morskich oraz wodach dalekomorskich. Umożliwia zarządzanie kwotami połowowymi przez organizacje producentów. Wdraża też przepisy UE dotyczące poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dodajmy, że uprawnienia nabyte przez właścicieli lub armatorów statków rybackich na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną utrzymane.

(ek)

 

1 1 1 1

Newsletter