Prawo, polityka

25 marca 2015 r w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów. Przepisy rozporządzenia to nowe rozwiązanie, otwierające możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia pilotów morskich wszystkim podmiotom po spełnieniu w określonych przepisami wymagań.

Rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania audytów dotyczących uznania i odnowienia ważności uznania dla ośrodków i stacji, które szkolą pilotów morskich. Określone zostały również procedury postępowania i podstawy do zawieszenia i cofania uznania jednostek. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Dziennika Ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 419). Rozporządzenie wejdzie w życie 8 kwietnia 2015 r.

rel (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

1 1 1 1

Newsletter