Prawo, polityka

W polskiej gospodarce morskiej tkwi duży potencjał rozwojowy. Właściwie wykorzystany zaprocentuje większą konkurencyjnością polskich portów na europejskim rynku usług portowych oraz realizacją planów skomunikowania polskich portów z południem Polski i Europy. To główne wnioski, które wskazała wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć na spotkaniu podsumowującym II Międzynarodowy Kongres Morski.

- Rząd podejmuje decyzje, których celem jest nie tylko zwiększenie nakładów publicznych na infrastrukturę transportową, ale także wyeliminowanie barier administracyjnych, wprowadzanie ułatwień dla obrotu portowo-morskiego, stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu oraz ochronę środowiska – powiedziała podsekretarz stanu D. Pyć. Zwróciła także uwagę na podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju działania wspierające środowisko marynarzy i armatorów.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wicemarszałek sejmu RP Cezary Grabarczyk, wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, posłowie oraz senatorowie.

Podsumowanie II Międzynarodowego Kongresu Morskiego odbyło się 24 lipca w Warszawie. Kolejny Kongres planowany jest na czerwiec 2015 r.

II Międzynarodowy Kongres Morski odbył się w dniach 12-14 czerwca 2014 r. w Szczecinie. Zgromadził ponad tysiąc osób reprezentujących przedsiębiorców sektora morskiego, ludzi świata nauki, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych.

mir.gov.pl

1 1 1 1