Prawo, polityka

Nowe przepisy mające na celu poprawę efektywności energetycznej żeglugi międzynarodowej funkcjonują od 1 stycznia 2013 roku. Międzynarodowa Organizacja Morska wymienia zmiany, jakie czekają operatorów statków.

Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki (MARPOL) zostały przyjęte w lipcu 2011. Uwzględniły one nowy rozdział IV regulaminu w zakresie efektywności energetycznej dla statków do załącznika VI konwencji MARPOL, aby Projekt Indeksu Efektywności Energetycznej (EEDI) stał się obowiązkowy dla budowanych nowych jednostek, zaś Międzynarodowy Certyfikat energetyczny – dla wszystkich statków.

Istotne są także zapisy dotyczące emisyjności statków. Tzw. Dyrektywa siarkowa zaostrzyła 10-krotnie limity zawartości siarki w paliwie okrętowym.

Przepisy mają zastosowanie do wszystkich statków o pojemności 400 GT i powyżej. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem 19, administracja może odstąpić od wymagań dla nowych statków do maksymalnie 4 lat.

Nowością w zapisach konwencji są także przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez śmieci. Główną cechą tej zmiany jest zakaz wyrzucania wszystkich śmieci do morza, z wyjątkiem wyraźnie określonych okoliczności. Zrzuty dozwolone w pewnych okolicznościach obejmują odpady żywnościowe, zwłoki zwierzęce, pozostałości ładunku i wody zawierającej środki czyszczące i dodatki używane do mycia pokładu i zewnętrznych powierzchni lub ładowni towarowych. Pozostałości ładunku i środków czyszczących i dodatków mogą być wyrzucane do morza tylko, jeśli nie zostaną uznane za szkodliwe dla środowiska morskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter