Porty, logistyka

Z okazji 97. urodzin Port Gdynia uruchomił interaktywne stanowiska – symulatory edukacyjne PortMaster w Centrum Nauki Experyment. Interaktywny system, dzięki innowacyjnej formule, przybliża gościom codzienne operacje, związane z pracą terminali przeładunkowych oraz ruchem statków w Porcie Gdynia.

Dzięki aplikacji, której twórcą jest firma Squadron, zwiedzający mogą poznać pracę dyspozytora portu, nadzorującego i kierującego ruchem na jego terenie. Wykonując określone zadania w przestrzeni portowej, zarówno na lądzie jak i na wodzie, zarządzając terminalami przeładunkowymi i ruchem statków, dowiedzą się, jak kompleksowe i nowoczesne rozwiązania wiążą się z działaniem portu.

Centrum Nauki Experyment nieprzypadkowo zostało wybrane na realizację tego projektu, bowiem jest to miejsce nowoczesne i przyjazne najmłodszym, młodzieży, a także dorosłym.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia prowadzi aktywne działania na rzecz promocji zawodów związanych z branżą morską, która oprócz szerokiego wachlarza możliwości zawodowych, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Realizacja najważniejszej inwestycji Portu Gdynia, którą bez wątpienia jest budowa Portu Zewnętrznego zapewni 700 nowych miejsc pracy na terenie terminala oraz ok. 4200 w branży okołoportowej.

- Rekordowe przeładunki oraz nasz strategiczny projekt w postaci budowy Portu Zewnętrznego, mówią o potrzebie kształcenia profesjonalnej kadry. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wzrasta z roku na rok. Branża morska jest bardzo chłonnym sektorem gospodarki, który zapewnia pewną, stabilną, rozwojową oraz dobrze płatną pracę. Chcemy przybliżyć młodzieży specyfikę działalności portu, zachęcić ich do wybierania szkół i uczelni o profilu morskim - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

- Budowa stanowiska to początek naszej współpracy – mówi Alicja Harackiewicz, dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT. - W założeniu projektu przewidziano dalsze etapy działań i partycypacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia w budowaniu oferty i eksponatów w Centrum. Celami programowymi Experymentu są, między innymi, wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii - dodaje dyrektor Harackiewicz.

Jak podkreśla, współpraca z Portem Gdynia to doskonały przykład synergii pomiędzy instytucją edukacji nieformalnej a biznesem, która w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do promocji zawodów związanych z branżą morską. Mieszkańcy Trójmiasta, a także licznie odwiedzający Experyment turyści będą mogli również poznać „od kuchni” zasady funkcjonowania nowoczesnego portu i fascynujących aspektów pracy w nim.

rel (Port Gdynia SA), AL

Fot.: Port Gdynia SA

1 1 1 1

Newsletter