Porty, logistyka

Przetarg na przebudowę nabrzeża Norweskiego jest trzecim z kolei projektem związanym z pogłębieniem Kanału Portowego do głębokości 16 m, ogłoszonym w ostatnim czasie. Celem pogłębienia kanału jest stworzenie warunków umożliwiających obsługę znacznie większych jednostek w Porcie Gdynia.

Przebudowa nabrzeża Norweskiego zostanie wykonana na całej długości nabrzeża, po jej zakończeniu uzyskane zostanie 264 mb linii cumowniczej o głębokości 15,5m, bez umocnienia dna. Przebudowa polegać będzie na wyjściu w kierunku na wodę o 4m palościanką zwieńczoną oczepem żelbetowym, wyposażonym w urządzenia cumownicze i odbojowe oraz drabinki ratownicze. Natomiast palościanka posiadać będzie konstrukcję ażurową, co pozwoli na częściowe wygaszenie falowania w Kanale Portowym - mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Planowany termin otwarcia ofert to 7 listopada 2018r.

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1