Offshore

System kablowy o długości 200 km ma dostarczyć 100 MW energii elektrycznej z norweskiej sieci elektroenergetycznej do morskich platform wiertniczych na polu Johan Sverdrup.

ABB, wiodący dostawca technologii energetyki i automatyki, otrzymała zamówienie o wartości ok. 90 mln USD od firmy Statoil na wykonanie systemu kablowego wysokiego napięcia do zasilania z lądu morskich platform wiertniczych na polu Johan Sverdrup.

Pole Johan Sverdrup, znajdujące się na Morzu Północnym w odległości 155 km na zachód od Stavanger, jest uważane za jedno z największych pół naftowych na norweskim szelfie kontynentalnym (NCS). Po osiągnięciu pełnej zdolności wydobywczej produkcja jest szacowana na 550-650 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, co będzie stanowić niemal 40 proc. całkowitego wydobycia ropy na NCS.

ABB zaprojektuje, wyprodukuje i zainstaluje system kablowy prądu stałego o napięciu 80 kV, umożliwiający przesyłanie 100 MW energii elektrycznej z norweskiej sieci elektroenergetycznej do platform wydobywczych na polu Johan Svedrup. Ta mająca ponad 200 km długości linia będzie najdłuższą na świecie podmorską linią z kabla wytłaczanego, doprowadzoną do platform naftowych i gazowych. Zasilanie z lądu morskich obiektów wydobywczych na polach naftowych i gazowych pozwala uniknąć konieczności spalania ropy lub gazu na morzu w celu zasilania maszyn i urządzeń na platformach, czego efektem jest znaczne zmniejszenie emisji CO2 i tlenku azotu. Poza korzyściami dla środowiska rozwiązanie kablowe jest bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne od wytwarzania energii elektrycznej na morzu przy użyciu paliw kopalnych.

- Zapewnienie większej wartości dla klienta poprzez bliższą współpracę z nim jest ważnym elementem strategii Next Level ABB. Cieszymy się, że możemy wesprzeć firmę Statoil wykonując dla niej linię kablową, jak również stacje przekształtnikowe HVDC - powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Systemów Energetyki ABB. - Dzięki rozwiązaniu polegającym na zapewnieniu zasilania z lądu poprzez system kablowy, ABB kolejny raz przesuwa granice technologii oraz zmniejsza oddziaływanie na środowisko, zgodnie z naszą wizją „power and productivity for a better world”.

W marcu ABB uzyskała zamówienie na dostawę dwóch stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia (HVDC) na potrzeby tego samego projektu. Jedna z nich będzie zlokalizowana na wybrzeżu w miejscowości Haugsneset. Tam prąd przemienny (AC) z sieci będzie przetwarzany na prąd stały (DC), który będzie przesyłany w efektywny sposób na odległość ponad 200 km do drugiej stacji znajdującej się na jednej z platform wiertniczych. W stacji prąd DC będzie z kolei przetwarzany z powrotem na prąd AC i dostarczany do pozostałej części pola wydobywczego.

Czytaj też: ABB zdobyła warte 155 milionów USD zamówienie na zasilanie dużego pola naftowego na Morzu Północnym

ABB jest liderem w dziedzinie systemów kablowych dostarczających energię elektryczną z lądu zarówno do platform stacjonarnych, jak i pływających. Firma ma w swoim dorobku systemy zasilające pola Statoil Troll A 1 i 2, a ponadto instalacje dla pól nr 3 i 4 są obecnie w trakcie uruchamiania. Wśród innych ważnych instalacji należy wymienić system zasilania platformy Gj¸a, która została przekazana do eksploatacji w 2010 roku, platformy Martin Linge, która będzie zasilana najdłuższym na świecie kablem prądu przemiennego (AC) poprowadzonym z lądu do obiektu morskiego, jak również połączenie norweskiego lądowego systemu elektroenergetycznego z polem naftowym Goliat na Morzu Barentsa. ABB wykonała także prace projektowo-analityczne na etapie przedinwestycyjnym dla całego systemu zasilania pola Johan Sverdrup podmorską linią kablową z lądu.

rel (ABB) 

1 1 1 1

Newsletter