Inne

W Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni trwają przygotowania do tegorocznego sezonu żeglarskiego. W ostatnich dniach, odbyło się wodowanie jednostek pływających Ośrodka.

W okresie zimowym jachty i łodzie były remontowane przez stan osobowy Ośrodka. Po każdym sezonie na jachtach uzupełniany jest laminat, usuwane są usterki, a całość malowana farbami technologicznymi powodującymi, że powłoka malarska nie odpadła w czasie intensywnego użytkowania w ramach kursów, szkoleń i rejsów.

Obecnie trwają ostateczne przygotowania do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego. Marynarze sprawdzają silniki, takielunek i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego eksploatowania jachtów i łodzi motorowych.

Wodowanie jednostek pływających to bardzo trudne przedsięwzięcie ze względu na liczne niebezpieczeństwa związane z przetransportowaniem podstaw z jachtami z placu pod dźwig, transport na wodę za pomocą dźwigu, a następnie pierwsze uruchomienie na wodzie i przejście jednostkami do miejsca postoju. Na dowódcę wodowania zawsze wybiera się jednego z najbardziej doświadczonych marynarzy w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego MW. Nad przebiegiem procesu pod względem bezpieczeństwa i organizacji nadzór sprawował komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej kmdr por. Maciej Osika.

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW zajmuje się szkoleniem żeglarskim i motorowodnym w ramach kursów doskonalenia kadry Wojska Polskiego oraz praktyk podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto organizuje i zabezpiecza rejsy nawigacyjno-szkoleniowe kadry WP i podchorążych AMW. Ośrodek dysponuje nową flotą (24 jednostki pływające w tym 12 jachtów pełnomorskich, 5 jachtów zatokowych, 7 łodzi motorowych). 

Działalność żeglarska w Marynarce Wojennej rozpoczęła się w październiku 1946 roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie Sportowym „Flota”. Początek sezonu żeglarskiego 1947 roku był bodźcem do utworzenia, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0155/Org. z 28 maja 1947 roku, Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych, który mieścił się w basenie nr 8 portu gdyńskiego. Nowo sformowana jednostka wojskowa liczyła 10 etatów w tym 9 wojskowych i jeden cywilny. Komendantem Ośrodka został kmdr Stanisław Żochowski. Działalność Ośrodka cieszyła się dużym zainteresowaniem ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała Włodzimierza Steyera, co wyrażane było częstymi wizytami na pokładach jachtów. Sezon żeglarski 1948 roku, Ośrodek rozpoczął z 6 jachtami: Komandor, Bosman, Bałtyk, Komodor, Jantar i Hetman.

Działalność Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych ukierunkowana była na organizację szkolenia żeglarskiego kadry i podchorążych Marynarki Wojennej, organizację rejsów morskich oraz popularyzację Polskiej Bandery Wojennej. 30 kwietnia 1953 roku, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego nr 026, Morski Ośrodek Sportów Wodnych został przeformowany i przeniesiony na teren basenu jachtowego. W roku 1973 nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, a rok później oficjalnie otwarto nowy budynek Ośrodka. Pierwszym komendantem OSŻ MW został kmdr Czesław Cześnik – budowniczy Ośrodka.do sezonu żeglarskiego.

rel (3. Flotylla Okrętów)

Fot.: kmdr ppor. Krzysztof Duszyński / 3.FO

1 1 1 1