Bezpieczeństwo, Granice

Od wczoraj, 12 grudnia, na pokładzie Okrętu Muzeum ORP Błyskawica członkowie Bałtyckiej Rady ds. Oczyszczania z Przedmiotów Niebezpiecznych (BOSB - Baltic Ordnance Safety Board) uczestniczą w dwudniowym posiedzeniu.

W spotkaniu grupy, której w bieżącym roku przewodniczy Polska, biorą udział przedstawiciele marynarek wojennych Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec i Szwecji. Polską flotę w Radzie reprezentują oficerowie COM-DKM. 

Głównym zadaniem BOSB jest określanie rejonów priorytetowych do prowadzenia operacji niszczenia historycznych zagród minowych na Morzu Bałtyckim. Dane te zbierane są między innymi na podstawie źródeł archiwalnych. Rada pełni również funkcję doradczą w zakresie planowania i koordynacji operacji rozminowania rejonów, na których w przeszłości istniały zagrody minowe. W tym roku przedstawiciele rady uczestniczyli między innymi w jednej z największych operacji rozminowania na Morzu Bałtyckim pod kryptonimem „Open Spirit”, prowadzonej na wodach okalających Litwę, Łotwę i Estonię.

Swoimi działaniami Bałtycka Rada ds. Oczyszczania z Przedmiotów Niebezpiecznych w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnianie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim wszystkim jednostkom pływającym. 

COM-DKM podczas konferencji reprezentują – przewodniczący spotkania kmdr por. Krzysztof Cudowski oraz kmdr ppor. Mariusz Rymasz i kpt. mar. Alicja Jaguś-Cynkiel. W spotkaniu, na zaproszenie COM-DKM, uczestniczy także przedstawiciel BHMW kmdr Dariusz Grabiec.

rel (Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego)

1 1 1 1

Newsletter