Prawo, polityka

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że z dniem 20 sierpnia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937), wdrażające m.in. poprawki do Konwencji STCW, przyjęte w Manili w 2010 r.

Nowe wymagania, nałożone na państwa stron Konwencji STCW, obowiązują od 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że po tej dacie wszystkie dokumenty, wydane marynarzom muszą być wydawane w oparciu o nowe wymogi Konwencji. W związku z powyższym, dyplomy wydane przez urzędy morskie przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 20 sierpnia 2013 r., zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej, niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dyplomy te należy do tego czasu wymienić. Ponadto od 1 stycznia 2014 r. na statkach morskich w żegludze międzynarodowej wymagane będą dodatkowe świadectwa w zakresie ochrony.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter