Żegluga

18 lutego 2021 PRS zorganizował seminarium, będące swoistym podsumowaniem dotychczasowych prac nad żeglugą autonomiczną - MASS. Do grona prelegentów zaproszono przedstawicieli Portu Gdynia oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne i zapobieganie rozprzestrzenaniu się pandemii COVID-19, wydarzenie zostało zorganizowane w formule online.

Istotnymi zagadnieniami poruszonymi podczas seminarium były tematy związane z uregulowaniem prawnym i statusem jednostek bezzałogowych. Prace nad tą kwestią toczą się na gruncie, m.in. IMO i IACS. Główny Inspektor PRS Jacek Poturalski przedstawił uczestnikom wyniki prac MSC 99 oraz stanowisko i działania IACS w obliczu wyzwań zwiazanych z możliwością uprawiania żeglugi przez jednostki autonomiczne.

W drugim panelu prof. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr Piotr Wołejsza z Akademii Morskiej w Szczecinie omówili szczegółowo nawigacyjne systemy służące unikaniu kolizji i ich ewolucję na przykładzie systemu NAVDEC (Navigation Decision Support System) i projektu AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look). Wskazano, że dopuszczenie instalacji odpowiednich systemów do przedmiotowej żeglugi wymaga właściwego procesu ich certyfikacji.

W kolejnej części debaty udział wziął Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą z Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Maciej Krzesiński. Podzielił się doświadczeniami i planami Portu w zakresie żeglugi autonomicznej. Wskazał także dotychczasowe ograniczenia związane z uprawianiem takiej żeglugi - w tym m.in. kwestie ubezpieczeń jednostek autonomicznych.

O genezie narodzin idei żeglugi bezzałogowej mówił Marek Narewski, Specjalista Techniczny PRS, w czwartym panelu. Dokonał przeglądu wybranych projektów w aspekcie badań oraz pozyskania wiedzy i wskazał na problemy techniczne związane z pracami naukowo-badawczymi nad autonomizacją żeglugi.

W kolejnym panelu Hanna Słąba z Ośrodka ds. IMO przy PRS omówiła stan prac nad żeglugą autonomiczną na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej - w obszarze prawnym, ochrony środowiska morskiej oraz ułatwień. Nie zabrakło także wspomnienia o najważniejszych inicjatywach i zagadnieniach dotyczących MASS podejmowanych w IMO.

W przedostatniej części seminarium Szef Służby Technicznej Pionu Okrętowego PRS, Wojciech Kozyro, przedstawił raport z dotychczasowych decyzji oraz omówił perspektywę przyszłych uzgodnień na forach krajowych i międzynarodowych.
Uzupełniając wystąpienie Hanny Słąby, kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS Aleksandra Lubowska opisała bieżące prace nad przepisami dotyczącymi MASS, toczące się w Komitecie Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Komitecie Prawnym (LEG) i Komitecie Ułatwień (FAL) IMO.

Zainteresowanie zagadnieniem żeglugi autonomicznej jest bardzo duże - także na naszym lokalnym, polskim rynku. Krajowy potencjał naukowo-badawczy daje nadzieję na rozwój idei, a podjęcie odpowiednich działań na arenie międzynarodowej - w tym odpowiednie uregulowania prawne - pozwolą na skomercjalizowanie MASS.
Niewielkie, zdalnie sterowane promy, których testy odbywały się m.in. w Finlandii i Norwegii, przybliżają nas do osiągnięcia założonego celu, jakim jest całkowita autonomia statków. Dużym wyzwaniem postawionym przed projektantami i konstruktorami jest zapewnienie co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa żeglugi, jaki jest zapewniony na statkach załogowych.

rel (PRS)

Fot.: Rolls-Royce

-1 Pytanie do PRS
Abstra*****ąc od tematu spotkania, ciekawego choć - moim zdaniem - mało realnego dla całości shippingu, to mam pytanie odnośnie stanowiska p. Poturalskiego. Za co odpowiada Głowny Inspektor, kto to taki? Czym się różni od Głownego Specjalisty czy Dyrektora?
22 luty 2021 : 07:34 stoczniowiec Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 zgadzam si e
Mało realne aby był tak żegluga powstała....co najwyżej gdzie przy brzegu małe promy/feedery....
22 luty 2021 : 07:54 Marian marinero Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 to już się dzieje
NV i LR wydały stosowne przepisy.LLoyd dzieli statki na 6 grup w zależności od poziomu autonomii(Autonomy Level-AL)
Do A0 należą statki zarządzane ręcznie zaś do AL6 należą statki całkowicie autonomiczne zarządzane bez ingerencji człowieka.Do AL1-5 zaliczone zostały statki o różnym stopniu autonomii zarżądzane z burty lub lądu.Ciekawe jak będą kształtować się stawki ubezpieczeniowe tych jednostek o wysokim poziomie autonomii?
22 luty 2021 : 20:36 bezmaski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 i komu to przeszkadzało?
Definicja dobrej praktyki morskiej rozumianej jako''postępowanie zgodne ze zdrowym rozsądkiem średnio zdolnego obytego z morzem marynarza''ulegnie zapewne zmianie a wraz z nią zmienią się przepisy ,które do takiej praktyki się odnoszą.W COLREG zapewne nie będzie dużych zmian jako że przepisy odnoszą się do statku a nie człowieka(statek to,statek tamto)Ale konwencja STCW odnosząca się do marynarzy znajdujących się na statku bedzie wymagala zmian lub podziału na tę dot.statku tradycyjnego i tę dot.statku autonomicznego,podobnie SOLAS jak i przepisy IALA jako że ''boje''z pasywnych staną się aktywnymi.Historia statku sięga 3500 lat p.Chr.i nie było gwałtownych zmian aż do końca 18w kiedy to pojawiła się maszyna parowa.Ostatnie 200 lat to okres gwałtownych zmian w żegludze.Jeżeli CZAS ma swój początek i koniec to wygląda na to, że jesteśmy w fazie finiszu.Zdrowia i wolności zyczę.
22 luty 2021 : 07:55 bezmaski Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Ogórek
A to PRS chce sie zajmowac takimi technologiami, a nie moga sobie poradzic ze zdezelowanymi praformami na baltyku pod swoją juryzdykcją? Fiu fiu...
22 luty 2021 : 12:38 Gerwazy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter